Do członków Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym z mediów dotarły niepokojące informacje na temat braku porozumienia między władzami gminy Grudziądz i miasta Grudziądza odnośnie korzystania przez przewoźnika gminnego z przystanków miejskich. Od 1 stycznia 2021 roku gmina Grudziądz wprowadza dla swoich mieszkańców komunikację autobusową, której operatorem będzie Arriva. Niestety z posiadanych przez nas informacji wynika, że autobusy gminne będą mogły zatrzymać się tylko na jednym przystanku w mieście, ponieważ władze miasta Grudziądza nie chcą wyrazić zgody na korzystanie z pozostałych przystanków autobusowych.

Według nas decyzja ta jest absurdalna, ponieważ w większości gmin wiejskich w Polsce wprowadza się komunikację autobusową właśnie po to, aby mieszkańcy mieli połączenie z najbliższym miastem, gdzie pracują, uczą się, robią zakupy, korzystają z usług placówek ochrony zdrowia. Żaden z przewoźników obsługujący jednostki samorządu terytorialnego nie obsługuje jedynie terenu danej gminy, ale łączy ją z sąsiednimi gminami i powiatami.

Być może decyzja władz miasta Grudziądza wynika z obawy przed konkurencyjnością przewoźnika gminnego oraz z chęci dbania o interes firmy komunikacyjnej obsługującej miasto, niemniej jednak jest ona wyrazem całkowitego egoizmu i braku zrozumienia dla potrzeb mieszkańców oraz idei powstania komunikacji lokalnej. Przecież mieszkańcy gminy pracują w mieście Grudziądz, uczestnicząc tym samym w rozwoju miasta, płacąc podatki i przyczyniając się do jego rozwoju ekonomicznego. Miasto odwdzięcza im się utrudniając komunikację między gminą ich zamieszkania a miejscem pracy w mieście.

W większości miast w Polsce oprócz przewoźnika miejskiego działa wielu innych przewoźników prywatnych, państwowych i samorządowych (działających na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego). Współpraca ta odbywa się zwykle bezkonfliktowo, a władze miasta zezwalają na korzystanie innym przewoźnikom ze swoich przystanków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Z jakich powodów władze miasta Grudziądza podjęły decyzję o nieudostępnianiu przystanków przewoźnikom zewnętrznym, w tym przewoźnikowi gminy Grudziądz?
2) Czy przewoźnik miasta Grudziądza korzysta lub korzystał w latach poprzednich z przystanków na terenie gminy wiejskiej Grudziądz i na jakich zasadach?
3) Ilu przewoźników zewnętrznych składało w latach 2015-2020 wnioski o możliwość korzystania z przystanków na terenie miasta Grudziądza, ile było decyzji zezwalających i z ilu przystanków mogli oni skorzystać?

Skip to content