Z uwagą i ogromnym zainteresowaniem śledzę w jaki sposób przewoźnicy kolejowi radzą sobie z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w związku z pandemią koronawirusa w przypadku dużej liczby podróżnych. Spółka POLREGIO w woj. pomorskim wprowadziła zasadę zakupu biletu na przewóz z rowerem tylko na pokładzie pociągu. Z powodu dużego zainteresowania połączeniami Gdynia – Hel zmiana ta ma usprawnić obsługę podróżnych.

Chciałabym zwrócić jednak uwagę na fakt, że inni przewoźnicy kolejowi oraz Polregio m.in. na Dolnym Śląsku czy w Małopolsce do miejscowości górskich, nie wprowadzili takich ograniczeń.

Dodatkowo, z informacji uzyskanych przez portal Rynek Kolejowy można wywnioskować, że zmianę tę wprowadzono na terenie całego województwa – również tam gdzie zainteresowanie przejazdem z rowerami nie jest tak ogromne.

Otrzymałam również sygnały od podróżnych, że nie istnieje możliwość zakupu biletu na rower, jeśli podróż odbywa się na terenie więcej niż jednego województwa. Przykładowo jadąc z Gdyni do Kutna bilet należy nabyć w relacjach Gdynia – Bydgoszcz i Bydgoszcz – Kutno. Pasażer w ten sposób płaci za przejazd znacznie więcej, bo taki bilet traktowany jest jako dzielony.

Problemy napotykali również pasażerowie, którzy posiadają zniżki ustawowe, np. żołnierz odbywający niezawodową służbę wojskową nie mógł kupić biletu ze zniżką i rowerem, ponieważ system sprzedaży biletów nie uwzględnia takiej możliwości.

Korzystając z uprawnień parlamentarzystki zwróciłam się do Dyrektora POLREGIO Sp. z o.o. w województwie pomorskim z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jaki jest maksymalny, ustalony przez organizatora przewozów w porozumieniu z przewoźnikiem limit osób chcących odbyć przejazd wraz z rowerem na terenie województwa pomorskiego?
  2. Jak wygląda obsługa podróżnych, którzy zdecydują się na podróż z rowerem bez nabycia wcześniej ważnego biletu? Czy podróżni są świadomi faktu wprowadzenia nowych ograniczeń? Jakie są procedury wobec tych, którzy pomimo braku nabycia biletu przed rozpoczęciem podróży zdecydują się na podróż? Jak wygląda obsługa pasażerów na stacjach i przystankach kolejowych gdzie nie ma kasy biletowej ani automatu?
  3. Kiedy wprowadzone ograniczenia zostaną zniesione?
  4. Proszę o odniesienie się do podanych przykładów i pisemne wyjaśnienie z czego wynikają trudności i w jaki sposób zostaną skorygowane.
Skip to content