Głosowanie w wyborach prezydenckich za granicą

Docierają do mnie, z racji pracy w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, niepokojące głosy od naszych rodaków, którzy nie mogli wziąć udziału w głosowaniu w wyborach prezydenckich. Zwracali się z prośbą o pomoc w tym zakresie. Dlatego też przygotowałam razem ze swoim zespołem poradnik dotyczący tego – jak złożyć protest wyborczy?

W bardzo wielu miejscach głosowanie odbywało się korespondencyjnie. Po zgłoszeniu chęci głosowania, wyborca otrzymywał pocztą pakiet wyborczy. Do wielu jednak osób te pakiety nie dotarły na czas.

Jak złożyć protest wyborczy?

  1. Termin na złożenie protestu to 3 dni od ogłoszenia wyników przez PKW. Pismo złóż po ogłoszeniu tego wyniku. Pismo może być datowane na ten sam dzień, ale nie może jednak wpłynąć do konsula przed ogłoszeniem wyników przez PKW. Skorzystaj z pliku poniżej: Protest wyborczy. 
  2. Osoba głosująca za granicą musi upoważnić osobę zamieszkującą na terenie Polski z polskim adresem do doręczeń. Sąd Najwyższy nie będzie odpisywał za granicę. Dlatego w wypadku braku dołączenia pełnomocnictwa pozostawia sprawę bez rozpoznania (protest nie zostanie uznany lub odrzucony, ale po prostu zignorowany). Skorzystaj z pliku poniżej: Pełnomocnictwo.
  3. Pełnomocnikiem do doręczeń może być dowolna, pełnoletnia osoba z polskim adresem do korespondencji. W zakres jej pełnomocnictwa wchodzi wyłącznie odebranie korespondencji z sądu. 
  4. Do wypełnionego formularza protestu dołącz wypełnione pełnomocnictwo oraz dowód wskazujący na uprawnienie do głosowania. To może być jakiś dokument, z którego wynika, że w sposób prawidłowy zgłosiłaś/zgłosiłeś chęć głosowania w obwodzie zagranicznym i powinien do ciebie dotrzeć pakiet wyborczy, którego się ostatecznie nie otrzymało. 
  5. Protest składa się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem właściwego terytorialnie konsula. Fizycznie więc dokumenty powinny trafić do konsula, a konsulat przesyła to dalej do SN. Najlepiej skontaktuj się z konsulatem i potwierdź w jaki sposób można doręczyć protest, czy korespondencyjnie, czy osobiście, czy w sposób dowolny. Wysyłając zgłoszenie pocztą warto mieć potwierdzenie nadania listu.
  6. Przed złożeniem protestu wyborczego proszę skonsultuj się z właściwym konsulem i potwierdź jeszcze raz dla pewności procedurę składania protestów. 

Pliki do pobrania:

Protest wyborczy – wzór (.docx)

Protest wyborczy – wzór (.doc)

Pełnomocnictwo – wzór (docx)

Pełnomocnictwo – wzór (.doc)