SENIORZY

Projekt ustawy o rencie wdowiej złożony w Sejmie!

Ponad 200 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Renta wdowia” trafiło dzisiaj do Sejmu za sprawą polityczek i polityków Lewicy! Po wejściu w życie ustawa pozwoli na wybór korzystniejszego świadczenia po śmierci małżonka.  Wsparcie dla 1,5 miliona...

O rencie wdowiej w Kutnie

Seniorzy, którzy musieli pożegnać współmałżonka, dobrze wiedzą, że jest to ogromna strata, nie tylko emocjonalna, ale często też ekonomiczna. Stąd pomysł Lewicy na obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej, która w założeniu może pomóc w otrzymaniu...

Debata “Jak możemy zaopiekować się pacjentem w domu?”

W piątek 25 listopada, miała miejsce konferencja Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". W jednej z debat, dotyczącej opieki domowej nad pacjentami, wzięła udział posłanka Paulina Matysiak, Zastępca Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Tematy...

Problemy ze szczepieniami przeciwko COVID-19 wśród osób 60+

W ostatnim czasie w mediach kilkukrotnie pojawiały się informacje o problemach ze znalezieniem chętnych do szczepień. Jak wynika z dostępnych danych, Polska znajduje się sporo poniżej średniej europejskiej jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia grup wiekowych, w tym...

close up view of a vaccine vial

Praca w Komisjach przed 30. Posiedzeniem Sejmu

Praca poselska, to nie tylko zajęcia związane z samymi posiedzeniami, tymi najczęściej oglądanymi w telewizji. Jest to również praca, która toczy się w komisjach sejmowych. 18 maja wzięłam udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu...

Posłanka Matysiak na posiedzeniu Komisji Infrastruktury

Żychlin z szeroką ofertą dla seniorów

W związku z moją ostatnią interwencją do Burmistrza Żychlina (pow. kutnowski) w sprawie utworzenia klubu seniora, otrzymałam ostatnio pismo z odpowiedzią. W przesłanej przez Burmistrza Żychlina odpowiedzi można przeczytać, że samorząd często i chętnie współpracuje...

Pytam burmistrza o klub seniora w Żychlinie

Pan Tadeusz Kafarski, Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, w imieniu członków Towarzystwa zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję, w sprawie utworzenia w Żychlinie Klubu Seniora. Z informacji jakich udzielił mi Pan Tadeusz Kafarski wynika, że...

Odrębne zasady korzystania z opieki zdrowotnej dla seniorów?

Problemy zdrowotne polskich seniorów przedstawione podczas Komisji Polityki Senioralnej w „Informacji Ministra Zdrowia na temat dostępu seniorów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podczas pandemii oraz dostępu do...

Program „Wspieraj Seniora” – jakie efekty?

Seniorzy są grupą najbardziej dotkniętą przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. W obawie przed zakażeniem, bardzo często decydują się na pozostanie w domach i są zmuszeni korzystać z pomocy innych. W ramach Solidarności Korpusu Wsparcia Seniorów opracowano Program...

Rehabilitacja pocovidowa w Głuchołazach

Obecnie w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach prowadzony jest pilotażowy program rehabilitacji pocovidowej. Od 30.07.2020 r. do 31.12.2020 roku w programie wzięło udział 234 pacjentów, w tym 55 osób po 65 roku życia. Jak wynika z informacji przekazanych...

Czy akcja dowozów na szczepienie była skuteczna? Pytam Ministerstwo

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 strażacy w całym kraju dowożą seniorów do punktów szczepień, którzy z różnych względów nie mogą tam dotrzeć samodzielnie. Akcja prowadzona jest we współpracy z punktami szczepień oraz jednostkami samorządu...

Jakie działania dla zwiększenia dostępu do poradni geriatrycznych?

Starzenie się polskiego społeczeństwa stawia szereg wyzwań przed polityką społeczną państwa. Potrzebne są nakłady na opiekę zdrowotną osób starszych oraz na zapewnienie im odpowiednich standardów życia. Z uwagi na coraz wyższy odsetek seniorów w społeczeństwie...

Biuro Poselskie Pauliny Matysiak

ul. Narutowicza 20, 99-300 Kutno
email: biuro@paulinamatysiak.pl
telefon: +48 723 007 070

Podcast

Skip to content