Podczas konferencji prasowej Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga na temat projektów kluczowych dla przyszłości Łodzi – Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz Kolei Dużych Prędkości (KDP) kandydaci na radnych miejskich zgodnie opowiedzieli się za realizacją tych inwestycji.

Kosma Nykiel z okręgu nr 5 określił KDP mianem „cywilizacyjnej szansy” dla Łodzi. Dzięki systemowi szybkich połączeń kolejowych miasto zyskałoby lepszą komunikację z największymi ośrodkami w Polsce i Europie, co przełożyłoby się na rozwój gospodarczy.

W tym momencie Łódź jest na kolejowych peryferiach – wszystkie największe magistrale kolejowe nasze miasto omijają. Projekt CPK i KDP zakłada zmianę przebiegu linii kolejowych między najważniejszymi miastami Polski. Centrum tej nowej sieci kolejowej pomoże poprawić sytuację gospodarczą Łodzi – mówił.

Z kolei Michał Buława z okręgu nr 6, szef Instytutu Naukowo-Wydawniczego Technika Transportu Szynowego, wezwał władze Łodzi do zdecydowanego wspierania budowy CPK i KDP według obecnych planów. Jego zdaniem te inwestycje są receptą na kryzys, który dotknął miasto – spadek liczby mieszkańców i zahamowanie rozwoju gospodarczego.

Jako członek środowiska kolejowego pamiętam, jak w 2011 roku minister Sławomir Nowak chował projekt KDP do szuflady. Pomimo negatywnych opinii ekspertów. Straciliśmy przez to 6 lat. Teraz mam podobne odczucia. – skomentował Buława.

Paulina Matysiak, posłanka Lewicy Razem podkreśliła ogromny potencjał CPK i KDP nie tylko dla Łodzi, ale też przyszłych pokoleń. Skrytykowała jednocześnie opóźnienia w realizacji tych przedsięwzięć i zachęcała do głosowania na kandydatów popierających te projekty.

Łódź potrzebuje takich radnych, którzy chcą walczyć i chcą to miasto rozwijać. Dzisiaj rozmawiamy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ale też o systemie kolei dużych prędkości, bo te projekty są ze sobą nierozerwalnie połączone i to naprawdę jest duża szansa dla Łodzi. Mam nadzieję, że mieszkańcy Łodzi, patrząc na ten potencjał, patrząc na te szanse dla samego miasta, będą wybierali tych kandydatów, te kandydatki, które jasno mówią tak dla CPK – dodała parlamentarzystka.

Skip to content