Modernizacja linii kolejowej nr 131 to ważny krok ku poprawie komunikacji między Bydgoszczą a Gdańskiem. Plany są ambitne: podróżni dojadą z jednego miasta do drugiego w zaledwie 63 minuty. Ale czy rzeczywiście wszystko jest tak różowo, jak się wydaje? Posłanka Paulina Matysiak stawia kilka zasadniczych pytań, na które chce uzyskać odpowiedzi od PKP.

Podróże szybkie, ale czy komfortowe?

Zgodnie z dokumentacją, na trasie planowanej modernizacji nie znalazły się informacje dotyczące odświeżenia dworców kolejowych. To właśnie na nich zaczyna i kończy się podróż każdego pasażera. Dlatego posłanka Matysiak wyraża zaniepokojenie, że modernizacja nie obejmuje tego kluczowego elementu podróży.

Prędkość 200 km/h – świetnie, ale co z odgałęzieniami?

PKP PLK planuje zmodernizować linię w taki sposób, by możliwe było kursowanie pociągów z prędkością do 200 km/h. To imponujący wynik, ale czy nie warto też pomyśleć o odgałęzieniach? Posłanka Matysiak w interpelacji zwraca uwagę, że powinno się zadbać również o wszelkie możliwe odgałęzienia innych linii od głównego ciągu, by w przyszłości uniknąć kosztownych prac.

Modernizacje na innych liniach – przypadek linii nr 240

W ostatnim czasie PKP PLK przeprowadziło prace na linii nr 240 Terespol Pomorski—Konopat. Posłanka Paulina Matysiak zauważa, że może to być argument dla uruchomienia przewozów pasażerskich do Świecia nad Wisłą. Jest to kolejny przykład na to, jak inwestycje na jednej linii mogą wpłynąć na możliwości na innych trasach.

Czas na kompleksowe podejście do modernizacji?

Na koniec poseł Matysiak formułuje kilka zasadniczych pytań. Czy planuje się modernizację dworca kolejowego Terespol Pomorski? Czy zachowane zostanie wyłączenie na stacji Twarda Góra do stacji Nowe? A może jest możliwość prowadzenia ruchu pasażerskiego na linii nr 240? Posłanka Paulina Matysiak podnosi kilka ważnych kwestii, które, jak się wydaje, zostały pominięte w obecnych planach.

O odpowiedzi na interpelację poinformujemy.

Skip to content