Posłanka Paulina Matysiak skierowała w maju pisma do władz Kutna, Żychlina i Krośniewic z pytaniami dotyczącymi opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w regionie. Chciała dowiedzieć się, jakie działania podejmują ośrodki i czy młodzież może liczyć na pomoc psychologiczną, kiedy znajdzie się w potrzebie. Na odpowiedzi z Żychlina i Krośniewic parlamentarzystka czekała prawie dwa miesiące, władze Kutna nie zareagowały.

Żychlin stawia na profilaktykę

Burmistrz Żychlina odniósł się do problemu wsparcia dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. Odpowiedź zaskoczyła posłankę. Władze Żychlina poinformowały, że nie mają wiedzy na temat podopiecznych ośrodka. Zaznaczają, że uczniowie ich placówek oświatowych mają wsparcie w osobach specjalistów, a Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania w zakresie wsparcia dla rodzin zagrożonych problemami.

Władze podkreślają też, że gmina realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, co pozwala zainteresowanym skorzystać z bezpłatnego poradnictwa i pomocy terapeuty uzależnień, psychologa oraz prawnika.

Profilaktyka zdrowotna – klucz do sukcesu?

W odpowiedzi na pismo posłanki władze informują również o inicjatywie kilkunastu okolicznych samorządów, które wspólnie pracują nad rozwojem profilaktyki zdrowotnej. Pierwszym celem jest przeciwdziałanie skutkom zakażeń wirusem HPV i profilaktyka przeciwnowotworowa. Zobowiązują się również przyjrzeć zagadnieniu poruszonemu przez podopiecznych MOS w Żychlinie.

Krośniewice bez innowacji

Władze Krośniewic również odniosły się do kwestii opieki psychiatrycznej i terapeutycznej na swoim terenie. Odpowiedź jest podobna do tej udzielonej przez władze Żychlina – w Krośniewicach istnieje punkt konsultacyjno-informacyjny, który oferuje bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców. W szkołach i przedszkolu zatrudnieni są specjaliści zapewniający opiekę psychiatryczną i terapeutyczną.

Powtarzający się wzór. Kutno milczy

Obydwie odpowiedzi pokazują strategię odwoływania się do istniejących programów i wsparcia oferowanego przez specjalistów. Brzmi to optymistycznie, ale czy naprawdę rozwiązuje problem? Odpowiedzi nie podchodzą do problemu kompleksowo, a jedynie odnoszą się do obecnej sytuacji, nie proponując konkretnych rozwiązań na przyszłość. Władze Kutna na pytania posłanki jeszcze nie odpowiedziały.

Skip to content