W związku z modernizacją warszawskiego węzła kolejowego stacja Warszawa Gdańska stała się punktem przesiadkowym dla wielu podróżnych. Posłanka Paulina Matysiak zadała w interpelacji do resortu infrastruktury pytania dotyczące przystosowania stacji do zwiększonego natężenia ruchu oraz jakości informacji przekazywanych pasażerom.

Prace modernizacyjne na stacji Warszawa Gdańska

W latach 2015–2017 oraz 2019–2021 realizowane były intensywne prace na stacji, mające na celu przystosowanie jej do obsługi zwiększonej liczby pasażerów. W ich ramach, oprócz przebudowy wejść z przejścia podziemnego na perony, wybudowano dwie nowe kładki, które ułatwiają wyjście ze stacji w kierunku miasta. Jak podkreśliło ministerstwo, zamontowano też osiem wind, ułatwiających korzystanie ze stacji osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Prace te miały na celu zwiększenie przepustowości stacji i poprawę dostępności do różnych środków komunikacji miejskiej.

Modernizacja w kontekście bezpieczeństwa

Jak informuje resort infrastruktury, podczas prac modernizacyjnych na stacji Warszawa Gdańska nie zmieniano szerokości wejść z peronów do przejścia podziemnego, co było podyktowane ograniczeniami technicznymi. Spółka PKP PLK aktualnie analizuje możliwości przebudowy stacji, które nie spowodują znacznego ograniczenia eksploatacyjnego w jej funkcjonowaniu. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów.

Poprawa informacji pasażerskiej

Ministerstwo zaznacza, że po wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy na stacji Warszawa Gdańska podjęto działania zmierzające do poprawy systemu informacji pasażerskiej. Do pracy w godzinach szczytu zostali oddelegowani mobilni informatorzy, a operatorom udostępniono plansze multimedialne z informacjami o poruszaniu się po stacji. W marcu 2023 roku przeprowadzono dodatkowe szkolenia dla operatorów systemów informacji pasażerskiej.

Nadchodzące zmiany w systemie informacji pasażerskiej

Ministerstwo poinformowało, że wdrażane są poprawki w Centralnym Systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, mające na celu usprawnienie pracy operatorów. Spółka PKP PLK planuje wprowadzenie nowych funkcjonalności, które umożliwią sprawniejsze zarządzanie kolejką pociągów i poprawią jakość informacji przekazywanych pasażerom. Jak informuje resort, pierwszy pakiet zmian jest obecnie na etapie testów.

Skip to content