Posłanka Paulina Matysiak wystosowała interpelację do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z planowaną likwidacją historycznych obiektów kolejowych w Pyskowicach. W trosce o dziedzictwo posłanka pyta o możliwość ocalenia tych budynków przed wyburzeniem.

Ocalić nastawnię bramową Pk5

Jednym z zagrożonych obiektów jest ponad 100-letnia, unikalna nastawnia bramowa Pk5, będąca częścią kompleksu dawnej parowozowni Pyskowice. Działający lokalnie Kolektyw Stacja Pyskowice, który gromadzi informacje o historii miasta, zwrócił uwagę na jej wartość. Zdaniem członków kolektywu, nastawnia zasługuje na wpisanie do rejestru zabytków i przekształcenie w obiekt muzealny.

Społecznicy wielokrotnie deklarowali gotowość do współpracy z samorządami oraz PKP SA w kwestii utworzenia placówki muzealnej w obrębie stacji kolejowej w Pyskowicach. Ich zaniepokojenie wzbudziły plany wyburzeń ze strony PKP SA.

Posłanka pyta o działania resortów

W interpelacji posłanka Matysiak zwróciła się z pytaniami do resortów infrastruktury oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Chce wiedzieć, czy resorty podejmą starania, aby nie dopuścić do likwidacji obiektów kolejowych w Pyskowicach, w tym unikalnej nastawni bramowej Pk5. Posłanka pyta również o szansę na zmianę planów rozbiórkowych PKP SA, aby ocalić budynki o wyjątkowej wartości historycznej.

Szukanie wspólnego rozwiązania

Matysiak dopytuje także o możliwość współpracy z samorządem, PKP SA i Kolektywem Stacja Pyskowice, aby przeanalizować sytuację i dążyć do utworzenia placówki muzealnej w miejscu zagrożonych obiektów. Odpowiedzi na pytania posłanki mogą okazać się kluczowe dla przyszłości historycznych budynków kolejowych w Pyskowicach.

Skip to content