W środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji  Edukacji, Nauki i Młodzieży procedowana była ustawa powołująca Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Kolbe. Posłanka Paulina Matysiak zgłosiła szereg poprawek, które mogłyby ulepszyć ustawę, jednak wszystkie zostały odrzucone głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

Posłanka zaproponowała między innymi zmianę patrona instytutu na Mikołaja Reja, który jej zdaniem sprawdziłby się znacznie lepiej ze względu na swoje znaczenie dla języka polskiego. Ponadto parlamentarzystka chciała, żeby w ustawie znalazło się doprecyzowanie wykształcenia dyrektora instytutu — by było kierunkowe: filologia polska lub pedagogika, a także pojawiło się ograniczenie kadencji. Paulina Matysiak zaproponowała, żeby kadencja szefa nowej instytucji trwała 4 lata i wybrana osoba mogła sprawować funkcję maksymalnie przez dwie następujące po sobie kadencje. Według pierwotnego projektu ustawy dyrektor ma być powoływany bezterminowo.

Skip to content