W lutym posłanka Paulina Matysiak pytała o działania Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Czym zajmuje się powołany do tej funkcji Andrzej Bittel, będący jednocześnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury?

Jakie zadania pełnomocnika?

W odpowiedzi na pytania parlamentarzystki, resort przesłał obszerną odpowiedź, w której szczegółowo rozpisano zadania pełnomocnika. Zgodnie z rozporządzeniem, na podstawie którego utworzono tę funkcję, do zadań pełnomocnika należą:
— koordynowanie prac dotyczących zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług przewozowych oraz poprawy jakości infrastruktury kolejowej i drogowej;
— monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, a także realizacji inicjatyw rządu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Resort chwali się, że w efekcie współpracy z operatorem i zarządcą infrastruktury kolejowej udaje się systematycznie zwiększać dostępność połączeń kolejowych w wielu regionach Polski.

W planach zarówno ministerstwa, jak i pełnomocnika na 2023 rok jest dalsze utrzymanie trendu zwiększenia dostępności połączeń dalekobieżnych.

Ponadto, pełnomocnik jest w stałym kontakcie z władzami województw, skąd pozyskiwane są opinie na temat planów transportowych i które wykorzystywane są przy podejmowaniu decyzji.

Co się udało?

Do sukcesów pełnomocnika resort zalicza m.in. dodatkowe wsparcie finansowe dla przewoźników w ramach specustawy covidowej, które posłużyło do zmniejszenia strat i utrzymania oferty przewozowej w okresie pandemii. Co więcej, przypisywane są mu też aktualnie procedowane w ministerstwie projekty ustaw, które dotyczą m.in. wspierania programu Kolej+, gdzie pojawiają się kwestie takie jak powstrzymanie degradacji nieczynnych linii kolejowych oraz zmian w obsłudze połączeń na styku województw, a także wdrożenie dyrektywy unijnej otwierającej dostęp do przewozów pasażerskich konkurencji.

Jak wskazuje Ministerstwo infrastruktury, do zadań pełnomocnika należy też bieżące monitorowanie funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Kolejnym istotnym zadaniem jest przygotowywana we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski, której efektem mają być rekomendacje zmian legislacyjnych. Projekt ma trwać trzy lata, a wnioski z niego pomogą w identyfikacji obszarów, gdzie interwencja jest najpilniejsza.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content