Zapraszam na podsumowanie 51. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  23–24 marca 2022 roku oraz mojej aktywności podczas obrad na sali plenarnej i prac komisji.

Na dzień przed rozpoczęciem obrad Sejmu, 22 marca, odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej, w której jestem wiceprzewodniczącą. Jego głównym tematem było rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat działań związanych z ochroną seniorów przed negatywnymi skutkami pandemii oraz liczby seniorów zaszczepionych przeciw COVID-19 z podziałem na województwa (z uwzględnieniem miast i wsi), a także podejmowanych działań zachęcających seniorów do szczepień.

Pierwszego dnia posiedzenia Sejmu, 23 marca, jego prezydium przedstawiło projekt uchwały w sprawie popełniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję w Ukrainie. Sejm stanowczo potępia w niej akty długotrwałej przemocy, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, systemowe naruszenia praw człowieka oraz inne przestępne naruszenia prawa międzynarodowego, których dopuszczają się na terytorium suwerennej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wraz z sojusznikami na rozkaz dowódców wojskowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezydenta Władimira Putina. Projekt przyjęty został przez aklamację.

Tego samego dnia na sali plenarnej wysłuchaliśmy między innymi sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy w Karcie Nauczyciela. Najważniejszym punktem propozycji zmian jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,4%. Niestety zgodnie z najnowszą prognozą Narodowego Banku Polskiego inflacja w całym 2022 roku w Polsce ma wynieść 10,8% i proponowana „podwyżka” nie przełoży się na faktyczny wzrost komfortu życia nauczycieli.

Następnego dnia uczestniczyłam w obradach Komisji Kultury i Środków Przekazu. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji prezesa Narodowego Banku Polskiego na temat polityki tematycznej emisji znaków pieniężnych RP od 2016 r. wraz z planami emisyjnymi. Zapytałam o plany emisji na ten rok i tok pracy nad nimi.

24 marca przez aklamację przyjęliśmy przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uwolnienia bezprawnie zatrzymanych liderów Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Mija rok od ich aresztowania. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z prześladowanymi przez białoruski reżim rodakami, domaga się natychmiastowego ich uwolnienia i poszanowania praw polskiej mniejszości narodowej.

Skip to content