W połowie lutego posłanka Paulina Matysiak skierowała do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej interpelację w sprawie wsparcia dla opiekunów osób starszych chorujących na demencję. Parlamentarzystka zauważyła, że opieka nad taką osobą jest dużym wyzwaniem, a wsparcie systemowe jest wciąż niedostateczne. Wśród postawionych pytań znalazły się te dotyczące obecnych możliwości wsparcia i liczby opiekunów rodzinnych, a także informacji o ewentualnych pracach nad nowymi rozwiązaniami.

MZ: możliwy pilotaż centrów wsparcia pamięci

Resort zdrowia poinformował, że w bieżącym roku planowane są działania edukacyjne dla opiekunów, a także wsparcie psychologiczne i kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca m.in. choroby Alzheimera.

Jednym z ważnym elementów wsparcia ma być też opracowanie standardu i pilotaż dziennych centrów wsparcia pamięci, które prowadziłyby badania przesiewowe. Działania te mają być sfinansowane ze środków UE na lata 2021–2027, a zakres realizacji będzie zależny od decyzji Komisji Europejskiej.

Ministerstwo przyznało też, że nie gromadzi danych o liczbie opiekunów rodzinnych osób z demencją. Ponadto resort dostrzega potrzebę stworzenia programu działań dla osób z zaburzeniami otępiennymi i w planach ma opracowanie dokumentu z kierunkami działań.

MRiPS: nie wyodrębniamy tej grupy świadczeniobiorców

Z kolei Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w swojej odpowiedzi zauważyło, że opiekunowie osób starszych z chorobami otępiennymi nie są odrębną grupą i mają prawo do tych samych świadczeń, co opiekunowie innych grup osób niepełnosprawnych, takich jak świadczenia pielęgnacyjne czy zasiłki opiekuńcze. Osoby takie mogą korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, opieki w DPS i dziennych domach pomocy. Resort rodziny, podobnie jak resort zdrowia, nie zbiera danych o liczbie osób z tej grupy.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content