W piątek 25 listopada, miała miejsce konferencja Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. W jednej z debat, dotyczącej opieki domowej nad pacjentami, wzięła udział posłanka Paulina Matysiak, Zastępca Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Tematy poruszanie podczas wydarzenia koncentrowały się wokół teleopieki i finansowania oraz koordynacji opieki domowej nad pacjentami jej wymagającymi.

Oprócz parlamentarzystki gośćmi debaty byli:

  • dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”
  • Helena Kładko, Wiceprzewodnicząca Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Sekretarz Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”
  • dr Aleksandra Tomaszek, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
  • Patryk Sucharda, Public & Regulatory Affairs Manager Essity Poland Sp. z o.o.
  • Łukasz Krasoń, Ekspert Instytutu Strategie 2050.

Nagranie z debaty dostępne będzie wkrótce na kanale YouTube Koalicji.

Zdjęcie: Strona internetowa Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Skip to content