Na jednym z ostatnich posiedzeń sejmowej Komisji ds. Kultury i Środków przekazu procedowane były uchwały dotyczące patronów na przyszły rok. Posłanka Paulina Matysiak pilotuje uchwałę mającą uhonorować Marię Konopnicką z okazji 180. rocznicy jej urodzin przypadających w maju tego roku. Projekt został skierowany do I czytania z rekomendacją za przyjęciem.

To jeden z kilku projektów uchwał przygotowanych przez wewnątrzpartyjne Koło Praw Kobiet Lewicy Razem.

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
Z dnia...
W sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem Marii Konopnickiej

W maju 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii, realistkę, twórczynię Roty. 
Maria Konopnicka (z domu Wasiłowska) urodziła się w 1842 roku jako córka prawnika, obrońcy Prokuratorii Generalnej i patrona Trybunału Cywilnego. Jej matka zmarła, gdy miała 12 lat. Wychowanie tylko przez ojca, w atmosferze patriotyzmu, tradycji chrześcijańskiej i surowych nauk moralnych miało duży wpływ na pisarkę.
W 1962 poślubiła Jarosława Konopnickiego, z którym miała ośmioro dzieci. W 1876 roku odeszła od męża i przeniosła się z dziećmi do Warszawy. W stolicy zaczęła uczestniczyć w konspiracyjnych i jawnych akcjach społecznych. Po uniezależnieniu od siebie najmłodszej córki wyjechała z Warszawy. Czas spędzała w m.in. Krakowie, Zakopanem, Wenecji, Monachium, wykorzystując go do samorozwoju. Najpóźniej w 1886 roku poznała Marię Dulębiankę, z którą spędziła wiele kolejnych lat. Dzieliły ze sobą życie – razem mieszkały, podróżowały i inspirowały się do działania. 
Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc w 1910 roku we Lwowie. W pogrzebie zorganizowanym przez Dulębiankę uczestniczyło blisko 50 000 osób, zamieniając go w manifestację patriotyczną. 
Maria Konopnicka debiutowała w czasopiśmie „Kaliszanin” w 1870 roku, używając pseudonimu „Marko”. W 1881 roku wydała pierwszy tomik poezji. Redagowała pismo „Świt”, współpracowała z tygodnikiem „Bluszcz”, pisała nowele. Była honorową członkinią Towarzystwa Szkoły Ludowej. Na łamach m.in. „Kuriera Warszawskiego” zajmowała się krytyką literacką. Zasłynęła prozą i utworami skierowanymi do dzieci. W 1908 roku opublikowała Rotę – wiersz, który był jej protestem przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim. 
Za pomocą utworów protestowała przeciwko ustrojowi oraz niesprawiedliwości społecznej. Uczestniczyła w proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji potępiającej represje władz pruskich. Walczyła o prawa kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając literacki dorobek Marii Konopnickiej oraz jej wkład w działalność patriotyczną, ustanawia rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.
Treść uchwały przyjętej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w dn. 17.09.2021

Przebieg procesu legislacyjnego uchwały można śledzić na stronie Sejmu.

Skip to content