Pomimo zapewnień Urzędu Marszałkowskiego oraz Pana Marszałka Piotra Całbeckiego, wciąż nie ogłoszono przetargu na wykonywanie przewozów kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim od grudnia 2021 roku. Sprawą zainteresowała się przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. wykluczenia transportowego, posłanka Paulina Matysiak.

Posłanka zwróciła się z interwencją do Marszałka w związku z licznymi wątpliwościami na temat przyszłości transportu kolejowego w województwie.

Dotychczasowy brak działań ze strony Urzędu Marszałkowskiego w tej kwestii rodzi poważne obawy o przyszłość uruchamianych połączeń – mówi posłanka. – Działania podejmowane na ostatnią chwilę mogą ponownie oznaczać zastąpienie pociągów komunikacją autobusową, co miało już miejsce w 2020 roku – dodaje.

W piśmie posłanka pyta o to kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu i jego rozstrzygnięcie oraz jakie plany ma Urząd Marszałkowski w przypadku przekroczenia wysokości środków na ten cel przez wykonawców, a jakie jeżeli nie będzie chętnych do uruchomienia przewozów.

Według wcześniejszych zapowiedzi ogłoszenie przetargu planowano na kwiecień 2021 roku.

Skip to content