W pierwszych dniach czerwca skierowałam do Ministerstwa Infrastruktury interpelację z pytaniami na temat aktualnego statusu ustawy o transporcie zbiorowym. O tę ustawę pytałam też jesienią, ale chciałam dowiedzieć się czy zaszły jakieś zmiany i aktualizacje uwzględniające aktualną sytuację. Niedawno przyszła odpowiedź, z której dowiedziałam się, że prace nad ustawą wciąż się nie zakończyły.

Według Ministerstwa częściowo za tą sytuację odpowiada pandemia, która spowodowała duże straty dla przewoźników autobusowych i Ministerstwo skupiło się na przygotowaniu rozwiązań mających pomóc branży.

Jak zapewnia resort, prace nad ustawą wciąż trwają i ma ona “wzmocnić branżę przewozów autobusowych i zapewnić
większą stabilizację jej funkcjonowania, również na wypadek takich zjawisk jak np. pandemia koronawirusa”
.

Co ciekawe, przedstawiciel Ministerstwa pisze w odpowiedzi również o pewnej korekcie założeń, wynikającej z konieczności dostosowania polskiego porządku prawnego do wyroków TSUE mających wpływ na tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.

Z udzielonych informacji wynika też, że w projekcie znajdują się rozwiązania dotyczące wprowadzenia możliwości korzystania z ulg ustawowych również u prywatnych przewoźników! Miałoby to działać na zasadzie dopłat dla przewoźników komercyjnych rekompensujących utracone w ten sposób przychody.

Nieco zasmucającą informacją jest to, że jak widnieje w piśmie:

W chwili obecnej resort infrastruktury nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie ujednolicenia ulg ustawowych w transporcie kolejowym i autobusowym, a także zmiany zasad ich finansowania. Projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie zawiera także propozycji zmian w tym zakresie.

Co jeszcze jest w projekcie?

  • możliwość zawierania wieloletnich umów o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  • utrzymanie od 2022 roku obowiązującej obecnie kwoty dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu.
  • zmianę okresu, na który mogą być zawierane umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym,
  • zmianę przepisów dotyczących zamówień udzielanych podmiotowi kontrolowanemu przez zamawiającego (tzw. „in-house”) na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ministerstwo nie podało kiedy ustawa będzie procedowana.

Skip to content