Mieszkanki i mieszkańcy Olsztyna od lat czekają na remont dworca Olsztyn Główny. Według początkowych założeń kolej miała budować nowy obiekt w porozumieniu z właścicielem przylegającego dworca autobusowego. Niestety, jak się wkrótce okazało, wizje inwestorów były na tyle rozbieżne, że każdy zajął się swoją częścią niezależnie.

Tymczasem budynek dworca wymaga podjęcia niezwłocznych działań ze względu na fatalny stan techniczny. Podróżni wysiadający na dworcu Olsztyn Główny napotykają w tunelu pod peronami prowizoryczną konstrukcję podpierającą popękany sufit. Instalacja ta budzi niepokój osób korzystających z przejścia i obawy, że strop tunelu może grozić zawaleniem. Pomimo zapewnień PKP PLK, że przejście jest zupełnie bezpieczne, faktem jest, że brak prac modernizacyjnych powoduje postęp i tak już bardzo rozległych zniszczeń. Sytuację utrudnia fakt, że podczas obfitych deszczów przejście podziemne jest zalewane, uniemożliwiając przejście.

Spór o przyszłość budynku dworca trwa od lat. Z informacji, jakie udało mi się uzyskać na temat dworca wynika, że obecnie administrują nim aż cztery podmioty. Za budynek dworca kolejowego odpowiada PKP S.A., podziemne przejścia i perony podlegają PKP PLK, hala dworca PKS należy do prywatnej firmy Retail Provider, a biurowiec przylegający do hali jest własnością PKP Przewozy Regionalne. Przeprowadzenie kompleksowego remontu dworca wymaga zatem podjęcia współpracy i wypracowania wspólnej koncepcji przez wszystkich czterech właścicieli. Pomysłów co do przyszłości obiektu było już kilka. Planowano między innymi wyburzyć budynek i zbudować nowy, w planach była budowa zintegrowanego dworca kolejowo-autobusowego, połączonego z galerią handlową. Niestety właściciele poszczególnych części dworca nie potrafią porozumieć się co do szczegółów inwestycji, dlatego też każdy z nich rozpoczął niezależne działania.

PKP S.A. chce zbudować nowy dworzec i inwestycję tę sfinansować z Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Koszt inwestycji szacuje się na 76 mln zł. PKP PLK na przebudowę torowiska i pozostałej infrastruktury znajdującej się w ich zarządzie, musiałyby przeznaczyć 200 mln zł. PKP S.A. ogłosiło przetarg na budowę dworca, a otwarcie ofert nastąpiło 24 maja bieżącego roku. Trzy z sześciu ofert mieściły się w kwocie przeznaczonej na realizację zadania.

Tymczasem w grudniu 2020 roku firma Retail Provider otrzymała zgodę samorządu Miasta Olsztyna na wyburzenie swojej części budynku. Firmie Retail Provider udało się to dzięki analizom prawnym, z których wynikało, że teren dworca autobusowego nie jest tzw. obszarem kolejowym, więc wszelkie wnioski odnośnie inwestycji rozpatruje olsztyński ratusz. Uzyskanie zgody było możliwe, ponieważ w projekcie pozostawiono część zabudowy przylegającej do budynku dworca PKP.

PKP planowały zakończyć budowę dworca w 2022 roku, jednak na obecną chwilę jest to nierealne, chociażby ze względów proceduralnych. Nie wiadomo także jak postąpi spółka Retail Provider, która po sąsiedzku, na miejscu dworca autobusowego chce wybudować kompleks usługowo-handlowy z funkcją dworca autobusowego. Z informacji medialnych wynika, że według spółki wybudowanie dworca PKP w proponowanym kształcie uniemożliwi połączenie dworca kolejowego i autobusowego oraz Zatorza z Zintegrowanym Centrum Komunikacji.

Niestety te dwie inwestycje wymagają współpracy inwestorów, na którą w obecnej sytuacji raczej nie ma szans, a wizja remontu bądź odbudowy dworca Olsztyn Główny staje się coraz bardziej odległa.

Sytuacja jest skomplikowana i wymaga procesu negocjacyjnego między wszystkimi podmiotami, dlatego napisałam do Ministerstwa Infrastruktury interpelację, w której pytam:

  1. Czy Ministerstwo zamierza podjąć działania zmierzające do budowy nowego lub remontu obecnego dworca kolejowo-autobusowego Olsztyn Główny? Jeśli tak to jakie?
  2. Czy Ministerstwo planuje podjąć negocjacje z właścicielami dworca, w celu ustalenia wspólnego kierunku działania i zawiązania współpracy między nimi?
  3. Czy Ministerstwo podejmowało wcześniej działania w sprawie olsztyńskiego dworca głównego? Jeśli tak – jakie? Jakie efekty przyniosły te działania?
  4. Jak wygląda obecnie sytuacja własnościowa dworca Olsztyn Główny? Czy w ostatnim czasie uległa ona zmianie?
Skip to content