19 maja 2021roku z mojej inicjatywy został zgłoszony wniosek do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek o wspólne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia. Posiedzenie miałoby dotyczyć informacji na temat dostępu do usług świadczonych przez POZ osobom starszym ze szczególnym uwzględnieniem teleporad i wizyt domowych w 2020 roku.

W mojej opinii, takie posiedzenie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia pozwoli dowiedzieć się jaka była w ubiegłym roku dostępność podstawowej opieki zdrowotnej dla seniorów. Potrzebujemy debaty, o tym jakie pojawiły się w tym czasie problemy i jakie można znaleźć rozwiązania na przyszłość, żeby uniknąć trudności.

Posiedzenia takie zwoływane są w trybie art. 152 Regulaminu Sejmu. Żeby posiedzenie mogło się odbyć potrzeba minimum 30% posłów-członków danej komisji. Od złożenia wniosku do posiedzenia nie może minąć więcej niż 30 dni. Zazwyczaj służą omówieniu szczególnie istotnych problemów będących w zakresie zainteresowania kilku sejmowych komisji.

Skip to content