Praca poselska, to nie tylko zajęcia związane z samymi posiedzeniami, tymi najczęściej oglądanymi w telewizji. Jest to również praca, która toczy się w komisjach sejmowych.

18 maja wzięłam udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, gdzie rozpatrywana była informacja na temat funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pytałam między innymi o przykłady konkretnych miejscowości, do których przed wejściem w życie tej ustawy nie dojeżdżał żaden autobus, a także o powody, dla których w programie nie chcą uczestniczyć samorządy.

Zapis posiedzenia dostępny jest tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=INF#98

W trakcie posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu uzasadniałam przygotowany przeze mnie projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wznowienia „Wiadomości”, emigracyjnego pisma, które było najpoważniejszym ośrodkiem integrującym polskich emigracyjnych poetów i pisarzy, historyków i krytyków literatury i sztuki, bez względu na przekonania polityczne. „Wiadomości” ukazywały się w Londynie w latach 1946-1981.

Tutaj możecie obejrzeć przebieg posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=KSP#44

Ostatnią komisją, w której uczestniczyłam, była ta, której jestem również wiceprzewodniczącą – Komisja Polityki Senioralnej. W jej trakcie pytałam o dostęp osób starszych do szczepień przeciw COVID-19, a także o bezpieczeństwo cyfrowe osób starszych.

Tutaj znajdziecie zapis z posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=PSN#16

Skip to content