W „Informacji Ministra Zdrowia na temat dostępu seniorów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podczas pandemii oraz dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji dla osób starszych po przebytym COVID-19” przedstawionej podczas Komisji Polityki Senioralnej zamieszczono tabelę (Tabela 4.) obrazującą czas oczekiwania oraz liczbę osób oczekujących na poradę w wybranych poradniach. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w styczniu 2020 r. czas oczekiwania do poradni endokrynologicznej wynosił średnio 64 dni dla przypadków pilnych, a w styczniu 2021 r. niewiele krócej, bo 54 dni. Równie źle wygląda czas oczekiwania na poradę w poradni kardiologicznej, którzy zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r. dla przypadków pilnych wynosił 40 dni. Jest to średni czas oczekiwania, więc wielu pacjentów, których przypadek zdiagnozowano jako pilny, było zmuszonych czekać jeszcze dłużej. Należy zauważyć, że choroby kardiologiczne są główna przyczyną zgonów wśród seniorów.

Zadałam Ministerstwu Zdrowia następujące pytania:

  1. Jakie działania planuje podjąć Ministerstwo, aby poprawić dostępność seniorów do porad kardiologicznych?
  2. Jakie działania planuje podjąć Ministerstwo, aby poprawić dostępność seniorów do porad endokrynologicznych?
  3. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo, aby skrócić czas oczekiwania na wizytę w poradniach kardiologicznych i endokrynologicznych?
Skip to content