Sejm zdecydował, że Polska jako 20. kraj UE ratyfikuje ustawę o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Efektem będzie uruchomienie olbrzymiego unijnego Planu Odbudowy po pandemii, którego wartość wyniesie około 750 mld euro.

Jestem przekonana, że naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko dla odbudowy silniejszej, sprawiedliwszej i bardziej ekologicznej europejskiej gospodarki i jest to zobowiązanie silniejsze niż jakiekolwiek inne wobec partii czy środowiska politycznego.

Głosowałam ZA – za silną i solidarną Europą. Nie tylko za ogromnymi środkami finansowymi, ale także za większą integracją europejską. Jestem przekonana, że to była słuszna decyzja.

A z tego, że niektórzy postawili własne partie i polityczne interesy ponad interes państwa polskiego i europejskiej wspólnoty, rozliczy ich już historia.

Skip to content