W Szczebrzeszynie od 2015 roku odbywa się w festiwal literacki, którego twórcami są Piotr Duda i Tomasz Pańczyk. W związku z trwającym procesem rejestracji fundacji Piotra Dudy, do realizacji pierwszej edycji festiwalu (w 2015 r.) – ze względów formalnych – zaproszono Fundację Czułego Barbarzyńcy Pana Tomasza Brzozowskiego. Zadaniem tej fundacji było wystąpienie o środki finansowe na realizację festiwalu i ich rozliczenie. Fundacja Pana Brzozowskiego nie wywiązała się jednak z tych obowiązków, w związku z czym Panowie Piotr Duda i Tomasz Pańczyk zerwali współpracę z Panem Brzozowskim, przejęli na siebie te zobowiązania oraz poinformowali o sytuacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wszystkie współpracujące instytucje. W 2016 roku Pan Piotr Duda powołał do życia Fundację Sztuki Kreatywnej Przestrzeń, która co roku organizowała w Szczebrzeszynie „Festiwal Stolica Języka Polskiego”. Nazwa festiwalu jest zgłoszona i chroniona jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym.
Niestety tegoroczna edycja festiwalu stoi pod ogromnym znakiem zapytania, ponieważ przedsięwzięcie zostało pominięte w programie grantowym Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Bulwersujący jest fakt, że dofinansowanie na organizację tego festiwalu uzyskał Pan Tomasz Brzozowski, który nie jest jego twórcą, nie posiada żadnych praw do jego nazwy i wypracowanej przez twórców festiwalu marki. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie weryfikacji prawidłowości rozstrzygnięcia tegorocznego programu grantowego przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Poprosiłam Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo zamierza ponownie zweryfikować wniosek Pana Tomasza Brzozowskiego o dofinansowanie organizacji „Festiwalu Stolica Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie?
  2. Jakie kroki zamierza podjąć Ministerstwo w związku z sytuacją bezprawnego przejęcia marki „Festiwalu Stolica Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie przez Pana Tomasza Brzozowskiego?
  3. Czy Ministerstwo weryfikuje składane wnioski pod kątem praw do marki, posługiwania się nazwą i logotypem?
  4. Czy Ministerstwo planuje rozszerzenie formularza wniosku o informacje dotyczące praw autorskich, praw do nazwy, marki, logotypu przedsięwzięć, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy?
Skip to content