Łódzki PKS otrzymał pomoc unijną z programu operacyjnego “Inteligentny Rozwój”. Środki mają pomóc w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki. Warunkiem otrzymania pieniędzy była trudna sytuacja firmy w dniu składania wniosku bądź udokumentowana utrata przychodów na poziomie co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po lutym 2020 r. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego albo analogicznego okresu roku 2019. Wypłacone dotacje mogły być przeznaczane na pokrycie działalności firmy, opłacenie mediów, najmu pomieszczeń, zakup towarów, ubezpieczenie działalności itp.

Z doniesień medialnych wynika, że główną działalnością PKS Łódź jest wynajem nieruchomości, nie przewozy dlatego postanowiłam zapytać Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o kilka spraw:

  1. Jaką pomoc ze środków unijnych otrzymała spółka PKS Łódź sp. z o.o.?
  2. Przewoźnik zobowiązany jest do utrzymania działalności. Czy oznacza to utrzymanie oferty przewozowej na poziomie sprzed pandemii koronawirusa czy także jej rozszerzenie?
  3. Z jakich powodów PKS Łódź sp. z o.o. nie realizuje prawie żadnych przewozów pomimo otrzymania pomocy?
  4. W jaki sposób odbywa się kontrola przekazanych beneficjentowi środków?
Skip to content