Mieszkańcy gminy Błaszki zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej 1719 Błaszki – Gruszczyce, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka drogi między miejscowościami Żelisław i Sarny. Odcinek ten sprzyja rozwijaniu przez kierowców nadmiernej prędkości, przekraczającej 100 km/h, mimo iż droga ta znajduje się na terenie zabudowanym. Zabudowania znajdują się tuż przy drodze, dodatkowo droga nie posiada chodnika ani bezpiecznego pobocza, przez co zarówno piesi, jak i rowerzyści zmuszeni są do poruszania się po jezdni, ryzykując zdrowiem i życiem. Droga ta jest też ponad miarę obciążona ruchem tranzytowym – z czego zdecydowaną większość stanowią pojazdy nienależące do ruchu lokalnego. Na drodze tej obowiązuje także zakaz wjazdu pojazdów powyżej 15 ton, jednak jest on notorycznie łamany przez kierowców samochodów ciężarowych.

Droga powiatowa 1719 pomimo przeprowadzonego niedawno remontu, nie posiada odpowiedniej infrastruktury uspokajającej ruch. Brak uszczerbków w jezdni, ukształtowanie terenu (zjazd z górki) oraz pozornie luźniejsza zabudowa, sprzyjają rozwijaniu nadmiernej prędkości także przez samochody ciężarowe. Czynniki te sprawiają, że mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo swoje oraz swoich dzieci i są nieustannie narażeni na hałas (na drodze przy przejeździe samochodu ciężarowego zarejestrowano hałas przekraczający 80 dB, przy dopuszczalnych 56 dB), co znacznie obniża jakość ich życia.

31.12.2020 roku na drodze powiatowej nr 1719 miał miejsce bardzo groźny wypadek. Około 45 metrów od przejścia dla pieszych w Żelisławiu, w terenie zabudowanym, pędzące z nadmierna szybkością auto wjechało w ogrodzenie mieszczącej się przy drodze posesji, niszcząc żelazne słupy ogrodzeniowe na długości kilkunastu metrów i uszkadzając dodatkowo betonowy płot sąsiedniej posesji. Gdyby w miejscu uderzenia znajdował się ktoś z mieszkańców lub pieszy – sytuacja bez wątpienia skończyłaby się tragedią.

Zaniepokojeni całą sytuacją mieszkańcy gminy Błaszki zaproponowali wprowadzenie poniższych rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 1719:

  • montaż infrastruktury uspokajania ruchu na odcinku Sarny – Żelisław,
  • dodatkowe oznakowanie ograniczające prędkość do 50 km/h,
  • montaż radarowego pomiaru prędkości,
  • budowę oddzielonego od drogi chodnika,
  • regularne kontrole prędkości prowadzone przez Policję,
  • zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Żelisławiu wraz z zastosowaniem elementów uspokajających ruch i poprawą widoczności przejścia.

Do Starosty trafiło moje pismo z pytaniami i prośbą o potraktowanie tej sprawy jako priorytetowej:
1) Jakie kroki zamierza podjąć Starostwo Powiatowe w Sieradzu, aby poprawić bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 1719?
2) Jakie działania w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 1719 dotychczas zostały podjęte?
3) Czy władze powiatu rozważają wprowadzenie rozwiązań zasugerowanych przez mieszkańców i wymienionych w niniejszym piśmie? Jeśli tak, to w jakim terminie zostaną one wprowadzone?

Skip to content