Jak wskazuje sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie “starzenia się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa” państwa członkowskie powinny zdecydowanie przeciwstawiać się wszelkim formom dyskryminacji, przestępczości i wykluczenia, jakich doświadczają osoby starsze.

Od wielu lat mówi się o zjawisku ageizmu przejawiającym się m.in. w dyskryminacji osób starszych na rynku pracy. Jednak pandemia COVID-19 pokazała także, że to właśnie ta grupa wiekowa jest szczególnie zagrożona wykluczeniem cyfrowym czy dyskryminacją pod względem równego dostępu do usług medycznych. W czasie, gdy znaczna część pracy i usług przenosi się do internetu, to właśnie osoby starsze są najbardziej zagrożone wykluczeniem cyfrowym a tym samym są pozbawione dostępu do podstawowych usług.

Badania Eurostatu pokazują, że w Polsce w ubiegłym roku aż 53 proc. osób między 65. a 74. rokiem życia nigdy nie miało styczności z internetem. To jeden z gorszych wyników w całej Unii Europejskiej.

Raport w sprawie kierunków polityki senioralnej Unii Europejskiej stwierdza także, że częstymi formami dyskryminacji wskazywanymi przez osoby starsze w państwach członkowskich był utrudniony dostęp do rynku pracy ze względu na dyskryminujące osoby starsze ogłoszenia o pracy i procedury rekrutacyjne, zwolnienia i zmuszanie do przejścia na emeryturę, dostęp do usług ubezpieczeniowych i bankowych.

Dlatego na ręce Minister Rodziny i Polityki Społecznej złożyłam interpelację, w której dopytuję o następujące kwestie:

  1. W jaki sposób Ministerstwo przeciwdziała dyskryminacji wobec osób starszych?
  2. Czy prowadzone są badania dotyczące dyskryminacji wobec osób starszych na rynku pracy?
  3. Czy w związku z przeniesieniem wielu podstawowych usług do internetu, Ministerstwo zamierza uruchomić nowe programy mające na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym wśród seniorów? Jeżeli tak to jakie?
Skip to content