16 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym. Tematem spotkania była sytuacja przewoźników autobusowych w związku z pandemią koronawirusa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przewoźników. W trakcie posiedzenia zespołu padło wiele pomysłów i propozycji, które mogą pomóc branży autobusowej przetrwać kryzys związany z pandemią koronawirusa.

Złożyliśmy na ręce ministrów trzech ministerstw: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii interpelację.

Pytania jakie zostały skierowane do resortów

  1. Czy możliwe jest pokrycie kosztów stałych jakie ponosi branża transportowa w związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami sanitarnymi i trudną sytuacją gospodarczą? Jeśli tak to do jakiej wysokości? Jeżeli nie, to proszę o uzasadnienie.
  2. Czy wprowadzone przez Radę Ministrów RP rozporządzenie dopuszczające zajmowania 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej pojazdu zostanie wkrótce zmienione? Czy w rozporządzeniu zostaną wprowadzone zmiany wyłączające z niej np. przewoźników autobusowych i kolejowych, którzy prowadzą sprzedaż z rezerwacją miejsc? Jakimi kryteriami kierowała się Rada Ministrów przy wprowadzaniu tych przepisów w rozporządzeniu oraz z kim konsultowano te decyzje?
  3. Czy w związku z niewykorzystaniem przez samorządy środków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych możliwe będzie wykorzystanie tychże środków na pomoc branży transportowej zamiast przeznaczania ich na Fundusz Drogowy? Czy zostaną znowelizowane odpowiednie przepisy tak by nie rodziło to podejrzeń nieuprawnionej pomocy publicznej?
  4. Na jaką pomoc rządową mogą liczyć kierowcy oraz osoby bezpośrednio zatrudnione i powiązane z branżą autobusową np. mechanicy pojazdów autobusowych? Czy rząd pokryje płatności składek ZUS za zatrudnionych pracowników na czas pandemii? Czy zostaną przygotowane kolejne tarcze antykryzysowe, które umożliwią wypłacenie postojowego kierowcom?
  5. W trakcie spotkania pojawił się wątek wyrejestrowywania pojazdów i rezygnacji z zezwolenia na przewozy osób. Ile pojazdów zostało wyrejestrowanych i ile rezygnacji z zezwolenia na przewozy osób zostało złożonych od marca 2020? Proszę o przedstawienie danych w tym zakresie.

Pod interpelacją podpisali się wszyscy członkowie Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, czyli posłowie i posłanki: Paulina Matysiak, Daria Gosek-Popiołek, Franciszek Sterczewski, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Hanna Gill-Piątek, Maciej Gdula, Wiesław Szczepański, Paweł Szramka i Marcelina Zawisza.

Skip to content