Podstawy prawa — co trzeba wiedzieć. Postępowanie odwoławcze

Podstawy prawa — co trzeba wiedzieć. Postępowanie odwoławcze

W tej publikacji zajmiemy się postępowaniem odwoławczym i dowiemy się, kiedy możesz złożyć apelację lub zażalenie! Realizacją naszego konstytucyjnego prawa do dwuinstancyjnego postępowania jest właśnie zapewnienie stronom postępowania karnego możliwości odwołania sią...
Podstawy prawa — co trzeba wiedzieć. Tymczasowe aresztowanie

Podstawy prawa — co trzeba wiedzieć. Tymczasowe aresztowanie

Chociaż środków zapobiegawczych jest kilka, to jednak dzisiaj zajmiemy się tym najbardziej ingerującym w wolność, czyli tymczasowym aresztowaniem. Najważniejszą rzecz trzeba powiedzieć już na początku — bycie tymczasowo aresztowanym/ą nie oznacza bycia skazanym/ą!...
Podstawy prawa — co trzeba wiedzieć. Pokrzywdzony/a

Podstawy prawa — co trzeba wiedzieć. Pokrzywdzony/a

Zajmowaliśmy się procesową pozycją oskarżonego/ej i podejrzanego/ej, a teraz nadeszła chwila, żeby przyjrzeć się uprawnieniom pokrzywdzonego/ej! Kim jest pokrzywdzony/a? Pokrzywdzony/a jest stroną postępowania karnego, której dobro prawne zostało bezpośrednio...
Skip to content