Wydatki biura poselskiego

Wydatki biura poselskiego

Funkcjonowanie biura poselskiego Każdy poseł ma obowiązek utworzenia jednego biura (tzw. biura podstawowego), na które otrzymuje z Kancelarii Sejmu ryczałt. Wynosi on obecne 15.200 zł. Ryczałt jest przekazywany od momentu pisemnego powiadomienia Kancelarii Sejmu przez...
Twoje prawa a policja

Twoje prawa a policja

Obecna sytuacja coraz częściej wymaga od nas aktywnego manifestowania swoich poglądów, bezpośredniej obrony podstawowych wartości, pielęgnowania elementarnych zasad solidarności społecznej i występowania przeciw niegodziwości władzy w drodze obywatelskiego...
Skip to content