Od prawie dwóch lat mieszkańcy Kutna i podróżni korzystają z długo wyczekiwanego podziemnego przejścia na dworcu kolejowym. Ta inwestycja, która miała ułatwić życie zarówno pasażerom przemieszczającym się między peronami, jak i mieszkańcom przechodzącym z jednej strony miasta na drugą, okazuje się jednak nie do końca spełniać oczekiwania wszystkich użytkowników. Z interwencją w tej sprawie do PKP PLK zwróciła się ponownie kutnowska posłanka Paulina Matysiak.

Problem z dostępnością

Głównym zarzutem parlamentarzystki kierowanym pod adresem nowego przejścia jest brak udogodnień dla osób z rowerami, ciężkimi bagażami czy wózkami dziecięcymi. Mimo że przy przejściu zainstalowano windy, nie rozwiązują one problemu w pełni satysfakcjonujący sposób. Korzystanie z wind wydłuża czas przejścia, a w przypadku awarii stanowią one barierę nie do pokonania dla wielu użytkowników.

Podjazdy jako rozwiązanie

Rozwiązaniem, które zdaniem posłanki mogłoby znacząco poprawić funkcjonalność przejścia, jest instalacja specjalnych podjazdów na schodach. Takie udogodnienie nie tylko ułatwiłoby poruszanie się osobom z rowerami, wózkami czy bagażami, ale także stanowiłoby alternatywę w przypadku awarii wind, które, jak się okazuje, zdarzały się niejednokrotnie od czasu otwarcia przejścia.

Głos mieszkańców

Mieszkańcy Kutna i regularni użytkownicy dworca kolejowego zwracali uwagę na konieczność dostosowania infrastruktury do potrzeb wszystkich grup użytkowników. Posłanka Paulina Matysiak interweniowała już w tej sprawie w 2022 roku, jednak wtedy nie udało się wpłynąć na zarządcę dworca. Zdaniem parlamentarzystki, podjazdy na schodach byłyby nie tylko praktycznym rozwiązaniem, ale także znacząco poprawiłyby codzienny komfort korzystania z przejścia.

Ponowna interwencja posłanki

Parlamentarzystka z Kutna domaga się odpowiedzi na pytanie, czy w przejściu podziemnym na dworcu kolejowym powstaną specjalne podjazdy na schodach, które ułatwią i przyspieszą poruszanie się z rowerem, wózkiem dziecięcym lub ciężkim bagażem.

Szerszy kontekst dostępności

Sprawa podjazdów w przejściu podziemnym na dworcu w Kutnie wpisuje się w szerszy kontekst dyskusji o dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich grup użytkowników. Coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność projektowania i modernizowania infrastruktury w taki sposób, aby była ona przyjazna dla osób o różnych potrzebach i możliwościach.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content