Urokliwa Kolej Rogowska, jedna z nielicznych zachowanych wąskotorówek w Polsce, staje przed widmem niepewnej przyszłości. Parlamentarzystka wystosowała pismo do Marszałek Województwa Łódzkiego, Joanny Skrzydlewskiej, domagając się wyjaśnień i konkretnych działań na rzecz ochrony tego cennego dziedzictwa kolejowego.

Niespodziewana zmiana planów

Głównym powodem interwencji jest rezygnacja władz województwa z planów uruchomienia codziennych, rozkładowych przewozów pasażerskich na trasie Rogów — Biała Rawska przez Rawę Mazowiecką. Decyzja ta zaskoczyła miłośników kolei oraz Fundację Polskich Kolei Wąskotorowych (FPKW), która dowiedziała się o niej z mediów.

Posłanka Matysiak podkreśla, że wcześniejsze analizy wskazywały na ekonomiczne uzasadnienie wprowadzenia regularnego ruchu pasażerskiego z wykorzystaniem autobusów szynowych. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w krajach Europy Zachodniej.

Szansa na rozwój regionu

Według posłanki, uruchomienie regularnych przewozów na Kolei Rogowskiej mogłoby przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim zapewniłoby mieszkańcom nowe, codzienne połączenia komunikacyjne. Ponadto, zwiększyłoby atrakcyjność turystyczną regionu, potencjalnie przyciągając więcej odwiedzających.

„Byłaby to nie tylko funkcjonalna odnowa istniejącej sieci wąskotorowej w regionie, z której korzystaliby na co dzień mieszkańcy, ale także okazja do turystycznego zwiększenia atrakcyjności Kolei Rogowskiej” – argumentuje posłanka w swojej interwencji.

Brak dialogu z Fundacją

Parlamentarzystka zwraca uwagę na brak komunikacji między władzami województwa a FPKW. Fundacja, która opiera swoje działania na pracy wolontariuszy, nie została zaproszona do rozmów na temat wyników analiz i wspólnego podejmowania decyzji o przyszłości Kolei Rogowskiej.

„Przedstawiciele FPKW ubolewają, że władze województwa nie wystąpiły z propozycją spotkania i omówienia wyników analiz, aby następnie wspólnie podjąć kluczowe decyzje odnośnie do przyszłości wąskotorowej Kolei Rogowskiej” – czytamy w piśmie.

Widmo degradacji i zamknięcia

Posłanka Matysiak ostrzega, że bez odpowiednich działań Kolej Rogowska może ulec dalszej degradacji, a w najgorszym scenariuszu — całkowitemu zamknięciu. Fundacja, opierająca się na pracy wolontariuszy, ma ograniczone możliwości powstrzymania tego procesu.

W związku z tym, parlamentarzystka apeluje do Marszałek Województwa o podjęcie działań we współpracy z FPKW, mających na celu ochronę linii przed zniszczeniem i likwidacją.

Pytania o przyszłość

W swojej interwencji posłanka Matysiak prosi o wyjaśnienie powodów odstąpienia od koncepcji uruchomienia codziennych przewozów pasażerskich oraz braku komunikacji z FPKW w tej sprawie. Pyta również o możliwość zmiany tej decyzji i plany władz województwa dotyczące przyszłości Kolei Rogowskiej.

Parlamentarzystka wnioskuje o podjęcie działań, które pozwolą przynajmniej na utrzymanie turystycznego charakteru linii, jeśli nie uda się przywrócić regularnego ruchu pasażerskiego.

Posłanka Matysiak kończy swoją interwencję apelem o ponowne rozważenie możliwości przywrócenia regularnego ruchu pasażerskiego na Kolei Rogowskiej i przeprowadzenie niezbędnej modernizacji. Podkreśla, że sprawnie działająca wąskotorówka mogłaby stać się silną marką województwa łódzkiego, przyciągając turystów i służąc mieszkańcom regionu.

Skip to content