Parkowanie w niedozwolonych miejscach to plaga polskich miast. Posłanka Paulina Matysiak wraz z posłanką Klaudią Jachirą i posłem Franciszkiem Sterczewskim postanowiła przyjrzeć się temu problemowi, składając interpelacje dotyczące wysokości mandatów za nieprawidłowe parkowanie oraz możliwości karania kierowców pojazdów na zagranicznych rejestracjach. Co odpowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji?

Mandaty do aktualizacji

Kluczowym problemem okazują się przestarzałe stawki mandatów za wykroczenia parkingowe. Posłowie zwrócili uwagę, że kwoty grzywien nie były aktualizowane od 2003 roku, podczas gdy pensja minimalna wzrosła w tym czasie ponad czterokrotnie. MSWiA przyznało rację posłom, uznając za słuszną potrzebę korekty rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien.

„Nieprawidłowe parkowanie obejmuje przede wszystkim naruszenia o charakterze porządkowym” – podkreśla resort. Jednocześnie zwraca uwagę, że niektóre wykroczenia mogą mieć poważniejsze skutki, takie jak tamowanie ruchu czy zagrażanie bezpieczeństwu. W takich przypadkach możliwe jest zastosowanie bardziej dotkliwych środków, jak blokada kół czy odholowanie pojazdu.

Czy recydywiści zapłacą więcej?

Posłowie zaproponowali również wprowadzenie surowszych kar dla „recydywistów” parkingowych. MSWiA jednak nie przychyliło się do tego pomysłu, argumentując, że obecny katalog wykroczeń objętych tzw. recydywą wielokrotną dotyczy najpoważniejszych naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest wystarczający.

Zagraniczni kierowcy pod lupą

Druga interpelacja dotyczyła problemu karania kierowców pojazdów na zagranicznych rejestracjach za nielegalne parkowanie. Wbrew obiegowej opinii, MSWiA twierdzi, że nie jest prawdą, jakoby ci kierowcy mogli parkować bezkarnie.

„Nieprawidłowe parkowanie na drodze publicznej stanowi wykroczenie, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu” – podkreśla ministerstwo. Wskazuje też na możliwość usunięcia lub unieruchomienia pojazdu w określonych sytuacjach.

Unia Europejska wkracza do akcji

Kluczową kwestią okazuje się brak możliwości wymiany informacji o kierowcach z zagranicy w przypadku wykroczeń parkingowych. MSWiA wyjaśnia, że wynika to z ograniczeń nałożonych przez dyrektywę unijną, która określa katalog naruszeń objętych wymianą informacji.

Dobra wiadomość jest taka, że w Komisji Europejskiej trwają prace nad rozszerzeniem tego katalogu o „niebezpieczne parkowanie”. Jeśli zmiany wejdą w życie, Polska będzie mogła dostosować swoje przepisy, co ułatwi karanie zagranicznych kierowców za nieprawidłowe parkowanie.

Co dalej z mandatami?

Odpowiedzi ministerstwa sugerują, że zmiany w systemie karania za nieprawidłowe parkowanie są konieczne i prawdopodobne. Aktualizacja stawek mandatów wydaje się nieunikniona, choć resort nie podał konkretnych terminów ani kwot.

Jednocześnie MSWiA przypomniało, że mandat to nie jedyny sposób reakcji na wykroczenie. Funkcjonariusze mogą stosować środki wychowawcze lub kierować sprawy do sądu, kierując się zasadą celowości ścigania.

Skip to content