Klub Parlamentarny Lewicy wyraził satysfakcję z decyzji premiera Donalda Tuska o kontynuacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Posłanki Paulina Matysiak i Anna-Maria Żukowska podkreślają znaczenie tego przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski, jednocześnie zapowiadając, że będą uważnie śledzić szczegóły jego realizacji.

Presja społeczna i głos Lewicy

Anna-Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, podkreśliła rolę, jaką jej ugrupowanie odegrało w debacie na temat CPK:

Byliśmy tymi osobami, które jako pierwsze w tej kadencji podnosiły, że to jest projekt ważny dla rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego kraju. I cieszymy się, że kierunkowo ta decyzja zapadła – mówiła.

Żukowska zwróciła uwagę na silną presję społeczną w tej sprawie, wspominając o petycji i projekcie obywatelskim ustawy. Według niej, presja ze strony społeczeństwa i Lewicy przyczyniła się do podjęcia pozytywnej decyzji przez rząd.

Kluczowe aspekty projektu

Dla Lewicy szczególnie istotne są połączenia kolejowe, które mają być integralną częścią projektu CPK. Posłanka Paulina Matysiak, ekspertka ds. transportu i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreśliła znaczenie CPK dla bezpieczeństwa transportowego mieszkańców całej Polski:

To jest niezwykle istotne, to jest bardzo duża szansa jeżeli chodzi o rozwój naszego kraju, ten gospodarczy, zapewnienie bezpieczeństwa, ale też zapewnienie bezpieczeństwa transportowego mieszkańcom całej Polski – zaznaczała parlamentarzystka.

Oczekiwanie na szczegóły

Przedstawicielki klubu Lewicy zapowiedziały, że będą domagać się przedstawienia szczegółowych planów dotyczących realizacji projektu. Matysiak wyraziła nadzieję na rychłe posiedzenia komisji infrastruktury, podczas których posłowie poznają:

  • Zmiany wprowadzone do projektu
  • Harmonogramy realizacji
  • Kosztorysy

Jak rozumiem teraz już takich wymówek nikt mieć nie będzie i debata w gronie parlamentarzystów zainteresowanych infrastrukturą faktycznie się odbędzie — stwierdziła Matysiak.

Walka z wykluczeniem transportowym

Lewica zwraca szczególną uwagę na problem wykluczenia transportowego, który dotyka wielu mieszkańców Polski. Matysiak, jako przewodnicząca zespołu ds. walki z wykluczeniem transportowym, podkreśliła znaczenie CPK w tym kontekście:

Projekt CPK, a zwłaszcza rozbudowy sieci kolejowej będzie temu przeciwdziałał, ale oczywiście musi być uzupełniony o inne komponenty.

Polityczka z zadowoleniem przyjęła deklarację ministra Malepszaka o kompleksowym podejściu do transportu, łączącym kolej z siecią połączeń autobusowych.

Postulat równomiernego rozwoju

Lewica zapowiada, że będzie dbać o to, by korzyści z projektu CPK nie ograniczały się jedynie do dużych aglomeracji.

Zadbamy o to, żeby te połączenia kolejowe nie dotyczyły tylko i wyłącznie aglomeracji, żeby to nie było tylko Poznań, Warszawa, Wrocław, Łódź, żeby to nie były tylko te wielkie miasta, tylko także małe i średnie – zaznaczyła Matysiak.

Wątpliwości i wyzwania

Mimo entuzjazmu dla decyzji o kontynuacji projektu, Lewica dostrzega potencjalne problemy. Matysiak zwróciła uwagę na kwestię jednoczesnej modernizacji lotniska Chopina:

Warto też podkreślić, że każda modernizacja, każdy remont to są jednocześnie też utrudnienia dla pasażerów, którzy już teraz borykają się z dużym obciążeniem, jeżeli chodzi o odbiór chociażby bagażu na lotnisku Chopina – mówiła parlamentarzystka.

Polityczka podkreśliła konieczność dokładnego zaplanowania harmonogramu prac, aby uniknąć sytuacji, w której modernizacja istniejącego lotniska zostałaby ukończona równocześnie z otwarciem nowego portu.

Decyzja o kontynuacji projektu CPK spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony Lewicy. Ugrupowania tworzące klub sejmowy zapowiadają, że będą aktywnie uczestniczyć w debacie nad szczegółami realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia, kładąc szczególny nacisk na rozwój połączeń kolejowych i walkę z wykluczeniem transportowym. Jednocześnie polityczki zwracają uwagę na potencjalne wyzwania i konieczność starannego planowania, aby projekt przyniósł maksymalne korzyści dla całego kraju.

Obejrzyj nagranie konferencji:

Skip to content