Łódzka komunikacja miejska stała się w ostatnim czasie areną wzmożonego konfliktu między pasażerami a kontrolerami biletów. Sprawa dotyczy głównie kontrowersji wokół zakupu i aktywacji biletów przez aplikacje mobilne. Sytuacja ta skłoniła posłankę Paulinę Matysiak do interwencji i skierowania szeregu pytań do władz Łodzi.

Bilet mobilny: wygoda czy pułapka?

Coraz więcej pasażerów korzysta z możliwości zakupu biletów przez aplikacje mobilne. Jednak, jak wynika z relacji w lokalnych mediach, ta wygodna metoda stała się źródłem nieporozumień i konfliktów. Pasażerowie skarżą się na surowe podejście kontrolerów, którzy nakładają mandaty mimo prób zakupu biletu po wejściu do pojazdu. Z kolei MPK Łódź stoi na stanowisku, że przepisy wymagają zakupu biletu najpóźniej w momencie wejścia do pojazdu.

Potrzeba jasnych reguł

Posłanka zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania zapisów regulaminowych dotyczących zakupu i aktywacji biletów przez aplikacje mobilne. Pyta Prezydent Miasta o plany przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród pasażerów, która wyjaśniałaby zasady korzystania z aplikacji mobilnych oraz uprawnienia i obowiązki kontrolerów.

Kontrolerzy pod lupą

Interpelacja porusza również kwestię kompetencji kontrolerów. Posłanka pyta o planowane działania mające na celu podniesienie ich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Celem ma być unikanie niepotrzebnych konfliktów i eskalacji napięć podczas kontroli.

Co ciekawe, parlamentarzystka interesuje się też systemem premiowania kontrolerów. Pyta, czy planowane są zmiany, które nagradzałyby nie tylko skuteczność w wystawianiu mandatów, ale również uprzejme i wyrozumiałe podejście do pasażerów.

Problemy z biletomatami i nowe rozwiązania

Posłanka Matysiak zwraca również uwagę na potencjalne problemy związane z zakupem biletów w biletomatach wewnątrz pojazdów. Pyta, czy do przewoźnika trafiały skargi dotyczące nadgorliwości kontrolerów w tym kontekście.

Światełko w tunelu?

Najnowsze doniesienia sugerują, że głos pasażerów i mediów został usłyszany. Według informacji z łódzkiej „Wyborczej”, w planach są zmiany regulaminu.

O odpowiedzi na pismo posłanki Pauliny Matysiak poinformujemy.

Skip to content