Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem, który dotyka osoby z niepełnosprawnościami chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Okazuje się, że osoby, które wcześniej jako pełnosprawne otrzymały dofinansowanie na ten cel, teraz mają trudności z ponownym uzyskaniem środków.

Pomoc tylko raz w życiu?

Jak informuje parlamentarzystka, do jej biura zgłosił się mieszkaniec Łodzi, który napotkał na trudności związane z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy. Jako osoba pełnosprawna, wcześniej otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Teraz, po nabyciu niepełnosprawności, chciałby ponownie skorzystać z funduszy, jednak natrafia na problemy proceduralne.

Temat ten nie jest nowy. W minionej IX kadencji Sejmu, posłanka Małgorzata Chmiel złożyła interpelację dotyczącą tego samego problemu. W odpowiedzi ówczesny wiceminister Paweł Wdówik potwierdził, że osoby z niepełnosprawnościami, które wcześniej jako pełnosprawne otrzymały dofinansowanie, powinny mieć możliwość ubiegania się o kolejne środki. Analiza Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wskazywała, że nie ma potrzeby nowelizacji przepisów, aby umożliwić taką procedurę.

Teoria a praktyka

Pomimo zapewnień wiceministra, praktyka pokazuje, że osoby w takiej sytuacji nadal napotykają trudności. Mieszkaniec Łodzi, który zgłosił się do biura poselskiego Pauliny Matysiak, otrzymał z urzędu pracy informację, że stanowisko ministerstwa ma charakter jedynie pomocniczy, a nie wiążący. To oznacza, że wnioski tych osób mogą być rozpatrywane negatywnie.

Potrzeba zmian w przepisach?

W związku z tym posłanka Paulina Matysiak postanowiła zwrócić się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o wyjaśnienie aktualnego stanowiska w tej kwestii. Matysiak zapytała m.in. czy możliwe jest przyznanie dotacji z Funduszu Pracy osobom, które utraciły sprawność, choć wcześniej jako pełnosprawni już raz z takiej pomocy skorzystali. Kolejne pytania dotyczyły ewentualnej potrzeby zmiany przepisów oraz generalnego podejścia resortu do tego zagadnienia.

Paulina Matysiak podkreśla, ze problem, z którym zmaga się łodzianin, może dotyczyć większej grupy osób. Osoby niepełnosprawne często borykają się z problemami związanymi z aktywnością zawodową. Dlatego tak ważne jest, aby system wsparcia był elastyczny i dostosowany do ich potrzeb.

Ministerstwo musi jasno określić swoje stanowisko w sprawie możliwości przyznania dotacji na biznes tej grupie, szczególnie tym, którzy stracili sprawność już po wcześniejszym wsparciu na rozpoczęcie działalności.

Skip to content