Posłanka Paulina Matysiak postanowiła zabrać głos w sprawie narastającego problemu odwoływanych pociągów regionalnych na terenie województwa lubuskiego. W interpelacji skierowanej do Kancelarii Premiera, parlamentarzystka zwróciła uwagę na liczne przypadki anulowanych kursów obsługiwanych przez Polregio — przewoźnika odpowiedzialnego za transport regionalny w tym rejonie kraju. Jak napisała, pasażerowie skarżą się na dziesiątki odwoływanych połączeń dziennie, opóźnienia oraz niewydolną komunikację autobusową zastępczą.

„Podróżowanie po Lubuskiem jak loteria”

Matysiak przywołała medialne komentarze, porównujące podróżowanie po Ziemi Lubuskiej do loterii. „Trudno się z tym nie zgodzić, kiedy każdego dnia mieszkańcy nie mają pewności, czy ich kurs zostanie zrealizowany zgodnie z planem” – napisała parlamentarzystka. Dostanie się do pracy, szkoły lub lekarza w innej miejscowości staje się coraz częściej niemożliwe, co budzi frustrację i zdaniem posłanki podważa zaufanie do transportu publicznego.

Interwencja u Premiera

W związku z tą sytuacją posłanka zwróciła się do Premiera – sprawującego nadzór nad Agencją Rozwoju Przemysłu, większościowym udziałowcem Polregio. Matysiak wskazała na „pogłębiający się kryzys” w funkcjonowaniu połączeń regionalnych w lubuskiem i „palące problemy tysięcy pasażerów”. Zażądała również konkretnych informacji na temat skali odwołań pociągów w 2023 roku i styczniu 2024, przyczyn tych odwołań oraz planów naprawczych.

Szokujące liczby

W odpowiedzi na interpelację opisano skalę problemu w regionie. W 2023 roku z 63 600 zaplanowanych połączeń regionalnych aż 4 991 zostało odwołanych w całości lub części trasy. To niemal 8% wszystkich kursów! Początek 2024 roku nie przyniósł poprawy — w samym styczniu ze względu na braki taborowe i awarie anulowano 522 połączenia z 5 176 zaplanowanych.

Trudna sytuacja taborowa?

Według informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację, główną przyczyną odwołań była „trudna sytuacja taborowa”. Wiele pojazdów spalinowych obsługujących linie niezelektryfikowane zostało wycofanych z ruchu z powodu obowiązkowych przeglądów i napraw okresowych. W szczytowym momencie, z 28-29 teoretycznie dostępnych spalinowych zespołów trakcyjnych, w rzeczywistej dyspozycji Polregio pozostawało jedynie od 11 do 14 jednostek.

Działania naprawcze Polregio

W odpowiedzi rząd zaznaczył, że Polregio podjęło szereg działań mających na celu poprawę sytuacji. Wzmocniono nadzór nad przetargami na naprawy, wprowadzono dyżury pracowników w weekendy i zwiększono wysiłki w zakresie rekrutacji specjalistów utrzymania taboru. Ponadto, przewoźnik liczy na powrót kilkunastu pojazdów z napraw do końca czerwca, co ma umożliwić stworzenie stałej rezerwy taborowej.

Nadzieje na przyszłość

Harmonogram powrotu taboru z napraw okresowych w 2024 r. daje nadzieję na stopniową stabilizację sytuacji w województwie lubuskim. Do końca czerwca br. Polregio spodziewa się odzyskać 10 pojazdów spalinowych, a kolejne 2 jednostki powinny dołączyć w okresie lipiec-sierpień. Dodatkowo, w maju przewoźnik zamierza wprowadzić do eksploatacji nowy, nowoczesny spalinowy zespół trakcyjny.

Skip to content