Posłanka Paulina Matysiak z Lewicy Razem objęła funkcję przewodniczącej nowo powołanej Podkomisji ds. Czytelnictwa i Prawa Autorskiego działającej w ramach Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Podkomisja zajmie się kluczowymi kwestiami związanymi z rynkiem wydawniczym, czytelnictwem i ochroną praw autorskich. W zakresie jej działania znajdą się m.in.:

  • Sytuacja małych wydawców i autorskich księgarń na rynku książki,
  • Poziom czytelnictwa w Polsce i strategie jego podnoszenia,
  • Zasady wypłaty tantiem dla twórców,
  • Problemy naruszeń praw autorskich w internecie,
  • Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji dla rynku książki.

Przed podkomisją ważne zadania związane z ochroną rynku wydawniczego, wspieraniem czytelnictwa i upowszechnianiem kultury książki. Szczególnie sytuacja małych podmiotów wymaga wsparcia instytucjonalnego — skomentowała Matysiak.

Podkomisja ma zapewnić przestrzeń dialogu pomiędzy przedstawicielami środowisk twórczych, wydawniczych, księgarskich oraz organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi a decydentami. Prace podkomisji mają przynieść rekomendacje dotyczące reformy prawa autorskiego dostosowującej je do epoki cyfrowej. W skład podkomisji weszli także: Urszula Augustyn (PO), Marek Biernacki (PSL-TD), Piotr Gliński (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Barbara Okuła (Polska2050-TD) i Jacek Świat (PiS).

Skip to content