Grupa mieszkańców osiedla przy ul. Dudki 17 w Leszczynku od miesięcy zmaga się z ogromnym problemem — całkowicie nieprzejezdnymi drogami dojazdowymi do ich posesji. Jak informuje posłanka Paulina Matysiak, która porusza tę sprawę w interwencji, dojazd przebiega przez prywatne grunty o fatalnym stanie technicznym. Nadmiar wody sprawia, że nawet przejście pieszo staje się nie lada wyzwaniem. Co gorsza, na teren nie mogą wjechać śmieciarki, kurierzy z dostawami, a w razie konieczności również karetka czy wóz strażacki.

Zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców

Przedstawiciele mieszkańców nie kryją obaw o własne bezpieczeństwo. Alarmują, że nie są w stanie zapewnić warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępu służbom ratunkowym w razie nagłych zdarzeń. Posłanka pyta więc władze gminy Kutno, dlaczego nie chcą przyjść z pomocą osobom znajdującym się w tak trudnej sytuacji, gdzie jest zagrożone ich zdrowie i życie. Mieszkańcy oczekują wyjaśnienia, w jaki sposób gmina zamierza ich wesprzeć.

Wina po stronie deweloperów i gminy?

Osoby mieszkające przy ul. Dudki zarzucają gminie, że padły ofiarą wadliwego systemu prawnego, który pozwolił na zabudowę działek bez zapewnienia właściwego dojazdu. Władze lokalne miały zaakceptować taki stan rzeczy i wydać zezwolenia inwestycyjne. Mieszkańcy są gotowi we własnym zakresie remontować drogę, choć jak zaznaczają – „kupując działki zawierzyli gminie, że droga będzie przejezdna”. Posłanka pyta, dlaczego samorząd nie chce wziąć odpowiedzialności za niewłaściwe zagospodarowanie terenu.

Apel o interwencję w imię praw mieszkańców

W interwencji parlamentarzystka poruszona wiele aspektów dotyczących realizacji przez gminę zadań publicznych wobec mieszkańców osiedla. Pyta, jak władze zamierzają zapewnić im ochronę zdrowia skoro brak jest dojazdu dla karetek, realizację obowiązku nauki dla dzieci, dostęp do kultury i życia społecznego, bezpieczeństwo, politykę senioralną czy aktywizację gospodarczą dorosłych. Wzywa do wskazania podstaw prawnych odmowy doraźnej pomocy, gdy stan zdrowia niektórych z nich znacznie się pogorszył w ostatnim czasie.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content