Ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wzbudziła kontrowersje. Zgodnie z jej zapisami, prawo do świadczenia przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat oraz osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wymogi te spotkały się z krytyką części środowiska sołtysów. W ich imieniu do ministerstwa napisała posłanka Paulina Matysiak.

Apele o zmianę przepisów

Jak poinformowało w odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do resortu wpływają sygnały od osób niezadowolonych z obowiązujących regulacji. Resort deklaruje gotowość do analizy postulatów i ewentualnej modyfikacji przepisów, tak aby „w możliwie najwyższym stopniu służyły obywatelom i korzystnie wpływały na poprawę ich sytuacji społeczno-gospodarczej”.

Prace legislacyjne w Senacie

Temat zmian w ustawie był już przedmiotem obrad senackiej Komisji Petycji. 24 stycznia br. zdecydowano o podjęciu prac legislacyjnych nad petycją dotyczącą zmiany art. 2 ustawy, określającego warunki nabycia prawa do świadczenia. Ministerstwo deklaruje gotowość do współpracy w przypadku procedowania projektu senackiego albo rozważenie własnej inicjatywy zmian.

Postulaty zmian

W piśmie przesłanym posłance nie zostało jasno sprecyzowane, jakie zmiany są postulowane, ale można spekulować, że chodzi o złagodzenie warunku długości pełnienia funkcji sołtysa lub obniżenie wieku uprawniającego do świadczenia. Środowiska sołtysów od dawna domagają się systemowego uregulowania ich statusu i należnych świadczeń.

Skip to content