W 2019 roku rząd powołał pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Jego zadaniem było zmniejszenie skali problemu z brakiem dostępu do transportu publicznego w Polsce. Jakich działań podjął się pełnomocnik w latach 2019-2023 i jakie osiągnął rezultaty? Posłanka Paulina Matysiak zwróciła się z tym pytaniem bezpośrednio do premiera. Podobne pytania posłanka zadawała już w 2022 roku, a nowe obejmują dłuższy okres czasu.

W interpelacji podkreśla, że nadal miliony Polek i Polaków nie mają dostępu do sprawnego transportu publicznego. Chce się dowiedzieć, jakie konkretne kroki podjął pełnomocnik, aby poprawić tę sytuację. Pyta też o jego sukcesy i porażki w tym zakresie w ostatnich latach.

Minęła kadencja, a efekty?

Z odpowiedzi udzielonej w maju 2022 wynikało, że według ministerstwa pełnomocnikowi udaje się systematycznie zwiększać dostępność połączeń kolejowych w wielu regionach Polski. Brakowało jednak konkretnych informacji, na czym dokładnie polegała pomoc pełnomocnika i jaki efekty przyniosło jego powołanie.

Skip to content