W listopadzie 2023 posłanka Paulina Matysiak zapytała ministerstwo infrastruktury o likwidację linii kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim. W obszernej interpelacji zwracała uwagę na sytuację linii nr 231 na odcinku Mogilno-Kruszwica przez Strzelno i Gopło oraz linii Mogilno-Orchowo. Pytała też o inne linie kolejowe, które zostały w ostatnich latach wyłączone z użytku oraz o decyzje o ich przywróceniu za rządów PiS. Co odpowiedziało ministerstwo?

Rząd rewitalizował kolej?

W odpowiedzi ministerstwo chwali się powolnym, ale systematycznym przywracaniem do życia polskich linii kolejowych. Jak poinformował Andrzej Bittel, formalnie odwołano decyzje o likwidacji 157,9 km torów kolejowych. Przywrócone odcinki trafiły głównie do Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Władze regionalne przejęły je, aby uruchomić na nich ruch pociągów.

W piśmie brakuje jednak informacji podsumowujących, ile kilometrów linii zostało przeznaczonych do likwidacji w omawianym okresie. Sekretarz stanu zwraca uwagę, że decyzje o likwidacji odcinków linii zapadły w latach 2004-2005, a uruchomienie ruchu pociągów wymaga znacznych nakładów na przywrócenie infrastruktury do stanu pozwalającego na eksploatację.

Z kolei, jak poinformował resort aktywów państwowych linie kolejowe nr 231 Mogilno – Kruszwica oraz nr 239 Mogilno – Orchowo zostały zlikwidowane w latach 2002-2004. PKP PLK przekazały następnie te linie PKP S.A. w celu fizycznej likwidacji. W obliczu braku zainteresowania ze strony samorządów w odtworzeniu tych linii, PKP S.A. rozważa komercyjne wykorzystanie pozostałych gruntów, w tym potencjalne przekształcenie ich w ścieżki rowerowe.

Nowe możliwości dla zabytkowych linii

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, PKP S.A. może oddać do korzystania mienie będące zabytkiem, co otwiera drogę dla samorządów i organizacji pozarządowych do prowadzenia działalności o charakterze historycznym oraz opieki nad zabytkami techniki kolejowej. To rozwiązanie ma na celu wspieranie rozwoju turystycznych linii kolejowych, jednocześnie odciążając PKP S.A. od kosztów ich utrzymania.

Współpraca z samorządami lokalnymi

PKP S.A. udostępnia samorządom lokalnym na postawie umów użyczenia zlikwidowane wąskotorowe linie kolejowe, co pozwala na ich dalsze wykorzystanie. Wśród udostępnionych linii znajdują się m.in. linia kolejowa nr 1011, nr 1017 oraz Gnieźnieńska Kolejka Wąskotorowa. Proces ten jednak jest ograniczony przez PKP PLK S.A. i Ministerstwo Infrastruktury, które objęły grunty po zlikwidowanych liniach rezerwą gruntową dla przyszłych prac inwestycyjnych.

Co więcej, spółka PKP S.A. poinformowała, że w ostatnim czasie wśród samorządów pojawiło się zainteresowanie nabyciem praw do gruntów po zlikwidowanych liniach kolejowych:

  • nr 371 (Wolsztyn – Żagań): Powiat Nowosolski; 
  • nr 817 (Leszno Grzybowo – Leszno): Miasto Leszno;
  • nr 305 (Grodziec Mały – Kolsko) i nr 387 (Wschowa – Lipinka Głogowska): Powiat Wschowski;
  • nr 314 (Trzebień – Modła): Gmina Bolesławiec oraz Gmina Gromadka;
  • nr 320 (Kondratowice – Ząbkowice Śląskie): Gmina Ząbkowice Śląskie;
  • nr 330 (Krzeszów – Okrzeszyn): Gmina Kamienna Góra oraz Gmina Lubawka;
  • nr 196 (Olesno – Praszka): Gmina Gorzów Śląski;
  • nr 262 (Szczytno – Biskupiec Reszelski): Gmina Dźwierzuty i Gmina Biskupiec;
  • nr 251 (Tama Brodzka – Iława): Gmina Zbiczno.

Przyszłość linii kolejowych

Odpowiedź PKP S.A. na pytania z interpelacji podkreśla, że mimo likwidacji torowisk, możliwość ich odtworzenia w przyszłości nie jest wykluczona. Jednakże, z powodu degradacji nieeksploatowanych linii oraz ryzyka kradzieży, PKP S.A. podejmuje decyzję o ich rozbiórce. Współpraca z lokalnymi samorządami i możliwe przejęcie przez nie linii kolejowych na własne potrzeby transportowe pozostaje otwartą kwestią.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content