6 stycznia 2024 roku mija dokładnie 100 lat od wydania pierwszego numeru kultowego tygodnika „Wiadomości Literackie”. Ten jubileusz stał się okazją dla posłanki Pauliny Matysiak do złożenia w Sejmie projektu specjalnej uchwały upamiętniającej to wydarzenie. W uzasadnieniu podkreślono olbrzymi wpływ, jaki „Wiadomości Literackie” wywarły na polską kulturę i życie społeczne dwudziestolecia międzywojennego.

Panteon największych nazwisk

Na łamach „Wiadomości Literackich” publikowali wszyscy liczący się w tamtym czasie pisarze, poeci, krytycy i publicyści. Byli wśród nich m.in. Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Jan Lechoń, Julian Tuwim czy Bruno Schulz. Tygodnik był też ściśle związany z grupą Skamander. Tworzyli go ludzie o różnych poglądach, toczący nieraz zażarte polemiki. Redakcja deklarowała, że „nie reprezentuje żadnej szkoły estetycznej” i „nie walczy o żadne dogmaty”.

Pismo o szerokich horyzontach

Mimo nazwy „Wiadomości Literackie” nie koncentrowały się wyłącznie na literaturze pięknej. Na ich łamach poruszano szerokie spektrum zagadnień — od sztuki przez obyczajowość, po kwestie naukowe i prawnicze. Pismo starało się godzić ambicje intelektualne z popularnością, stąd obok tekstów teoretycznych pojawiały się reportaże, felietony i anegdoty.

Kształtowanie postaw

Wpływ „Wiadomości Literackich” na życie kulturalne i społeczne ówczesnej Polski trudno przecenić. Choć nakład nie był wysoki, czytali je wszyscy liczący się politycy i ludzie kultury tamtych czasów. Tygodnik kształtował gusty i postawy elit, nadawał ton ówczesnej krytyce i dyskusji publicznej.

Złożona przez posłankę partii Razem uchwała ma na celu godne uczczenie tej rocznicy i przypomnienie roli, jaką „Wiadomości Literackie” odegrały w kulturze dwudziestolecia międzywojennego. Jako pismo otwarte i liberalne stały się kuźnią najwybitniejszych talentów, a zarazem miejscem wymiany poglądów kształtujących ówczesną świadomość społeczną.

Skip to content