18 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym w tej kadencji Sejmu. Spotkanie to zgromadziło kluczowe postaci z branży kolejowej, w tym przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Intercity, PolRegio oraz kolei wojewódzkich.

Posiedzenie rozpoczęło się od ciepłego powitania uczestników, w tym posłanki Joanny Wichy oraz senatorki Anny Górskiej, którzy uczestniczyli w posiedzeniu zarówno osobiście, jak i zdalnie. Na wstępie przedstawiciele branży kolejowej omówili swoje plany i strategie na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny, podkreślając znaczenie zwiększonej dostępności i efektywności transportu kolejowego.

Przygotowania do świąteczno-noworocznych podróży

Centralnym punktem dyskusji było omówienie przygotowań do zwiększonego zapotrzebowania na przewozy kolejowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Prezentowane plany obejmowały zwiększenie liczby pociągów, zarówno w połączeniach krajowych, jak i międzynarodowych, oraz wzmocnienie istniejących tras. Podkreślono, że jest to odpowiedź na oczekiwany wzrost liczby pasażerów w tym okresie.

Zwiększona oferta i nowe połączenia

Uczestnicy podkreślali znaczenie zwiększenia oferty połączeń, aby sprostać oczekiwaniom pasażerów. Mówiono o dodatkowych kursach oraz o nowych relacjach, które mają być uruchomione specjalnie na ten okres. Dyskutowano również o konieczności zwiększenia liczby wagonów i elektrycznych zestawów trakcyjnych, aby sprostać wzrostowi popytu.

Wyzwania i oczekiwania wobec branży kolejowej

Ostatnia część posiedzenia skupiła się na obecnych wyzwaniach i strategiach na rzecz poprawy doświadczeń pasażerów. Dyskutowano o potrzebie systemowego podejścia do weryfikacji potoków podróżnych i dostosowywania oferty do zmieniających się wzorców podróżowania. Uczestnicy zobowiązali się do ciągłego monitorowania sytuacji i elastycznego reagowania na potrzeby pasażerów, co ma być kluczowym elementem w zapewnieniu komfortowych i efektywnych podróży kolejowych w nadchodzącym okresie świąteczno-noworocznym.

Zapis wideo całego posiedzenia:

Skip to content