Po proteście mieszkańców, interwencjach, wystąpieniu w Sejmie i obecności posłanki Pauliny Matysiak w urzędzie udało się przekonać wójta gminy Łęczycy do wycofania się z kontrowersyjnej decyzji. Chodziło o powstanie w centrum wsi Gawrony sortowni odpadów, o której mieszkańcy dowiedzieli się całkowicie przypadkiem.

Protest niezadowolonych mieszkańców

Władze gminy na żadnym etapie nie poinformowały mieszkańców Gawron oraz ich sołtysa o tym, że sortownia odpadów ma powstać na środku ich wsi. Dowiedzieli się o wszystkim przypadkiem od pracownika elektrowni, który pracował w pobliżu. Zaniepokojeni mieszkańcy zwrócili się o pomoc do radnych, senatora Przemysława Błaszczyka oraz posłanki Pauliny Matysiak. Wnieśli też stosowną skargę na działania Jacka Rogozińskiego, wójta gminy Łęczyca.

Podczas posiedzenia gminnej komisji skarg, wniosków i petycji radni uznali skargę za zasadną, wywiązała się także burzliwa dyskusja. Jak się okazało, sami nie byli powiadomieni o planowanej w tym miejscu inwestycji. Podczas zebrania głos zabrała również zaangażowana w sprawę posłanka partii Razem Paulina Matysiak.

Mam takie poczucie, że tego spotkania by nie było, gdyby wójt poinformował o tym wcześniej mieszkańców. O planowanej sortowni odpadów dowiedzieli się przez przypadek od pracownika elektrowni oraz z mediów. Podkreślam, wystarczyło porozmawiać z mieszkańcami lub sołtysem! — mówiła parlamentarzystka. Wcześniej spotkała się z mieszkańcami Gawron, którzy pokazali, jak blisko ich domów i zabytkowego parku ma powstać kontrowersyjna inwestycja.

Wójt wycofał się ze swojej decyzji

Pod naporem mieszkańców oraz interwencji poselskiej wójt gminy Łęczyca podjął decyzję o wycofaniu zgody na powstanie sortowni w Gawronach. Ponadto zapowiedział wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, aby wykluczyć możliwość powstawania przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów.

Presja ma sens! To przede wszystkim sukces mieszkańców, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec nietransparentnych działań władz gminy. Mam nadzieję, że mieszkańcy Gawron będą już mogli spać spokojnie, z pewnością będę cały czas monitorowała sytuację — komentuje Paulina Matysiak, parlamentarzystka Lewicy.

Skip to content