49. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zostało przedłużone w związku z agresją Putina na Ukrainę.

Dzień przed rozpoczęciem posiedzenia zazwyczaj jest sporo posiedzeń komisji. 22 lutego uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej – tematem była Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności opieki dla chorych z otępieniem. Zadałam kilka pytań dotyczących liczby geriatrów, zwróciłam uwagę na trudności związane z otrzymaniem pomocy przez osoby, które opiekują się bliskimi z otępieniem, dopytałam także o różnicę między szacunkami jeśli chodzi o zachorowania na Alzheimera i otępienie, a udzielonymi w tym zakresie świadczeniami (wizytą lekarzy, pielęgniarek). 

Tego samego dnia, 22 lutego uczestniczyłam też we wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wzięłam też udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, którego tematem było rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej. Komisje obradowały w tym temacie także. Wstępnego dnia.

W sprawie tych dwóch projektów ustaw podczas posiedzenia na sali plenarnej prezentowałam stanowisko klubu. Popieraliśmy nowelizację ustawy o Funduszy rozwoju przewozów autobusowych i byliśmy przeciw ustawie dot. nazywania obiektów w przestrzeni publicznej.  

Po agresji Putina na Ukrainę, 24 lutego, doszło do zmian w harmonogramie posiedzenia Sejmu. Przyjęliśmy przedstawioną przez Prezydium Sejmu uchwałę w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Po oświadczeniu w tej sprawie premiera, był czas na wystąpienia w imieniu klubów i kół. Lewicę reprezentował Krzysztof Gawkowski. 

Tego samego dnia w całej Polsce odbywały się wiece solidarnościowe z osobami mieszkającymi w Ukrainie. W Warszawie po zakończeniu w tym dniu posiedzenia udałam się wraz z innymi posłankami i posłami pod Ambasadę Ukrainy w celu złożenia symbolicznych kwiatów. Potem pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej demonstrowałam sprzeciw wobec agresji Putina i prób zajęcia Ukrainy. 

Sejm wznowił swoje prace 3 marca. Tego dnia uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami Za Granicą. Tematem spotkania była Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat bieżącej sytuacji Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających na Ukrainie. Pytałam na nich między innymi o plany skoordynowanych akcji ewakuacji obywatelek i obywateli Polski z Ukrainy i o liczbę osób, które zwróciły się o pomoc do polskich konsulatów od wybuchu wojny.

Podczas posiedzenia, 3 marca parlamentarzyści przez aklamację przyjęli jednogłośnie projekt Prezydium Sejmu w sprawie uchwały popierającej członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

Skip to content