Problemy zdrowotne polskich seniorów przedstawione podczas Komisji Polityki Senioralnej w „Informacji Ministra Zdrowia na temat dostępu seniorów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podczas pandemii oraz dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji dla osób starszych po przebytym COVID-19” wskazują na wysoki poziom chorobowości i ograniczeń funkcjonalnych w tej grupie osób, co wpływa na wzrost poziomu potrzeb opiekuńczych i z zakresu ochrony zdrowia dla osób starszych. W związku z tym, jak podkreślono w opracowaniu, jednym z głównych priorytetów polityki senioralnej państwa jest dostosowanie systemu ochrony zdrowia do wyzwań zdrowotnych związanych z zachodzącymi procesami demograficznymi. Pomimo szczególnych potrzeb zdrowotnych tej grupy nie zdecydowano się jednak na określenie odrębnych zasad dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla seniorów.

Poprosiłam Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo rozważa wprowadzenie odrębnych zasad korzystania z opieki zdrowotnej dla seniorów, zwłaszcza z zakresu dostępu do świadczeń z dziedziny kardiologii i onkologii, w związku z tym, że choroby kardiologiczne i onkologiczne są główną przyczyną umieralności wśród osób starszych?
  2. Czy Ministerstwo rozważa wprowadzenie odrębnych zasad korzystania z opieki zdrowotnej dla seniorów, wymagających opieki z zakresu innych dziedzin medycyny, niż określone w pytaniu nr 1?
Skip to content