13 kwietnia wzięłam udział w posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej, gdzie omawiane były sprawy związane z dostępem do lekarzy POZ i specjalistów, a także rehabilitacji po przebyciu COVID-19. Przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia informacje niestety nie napawają optymizmem. Zwróciłam uwagę na fakt, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa zdrowie powinno być priorytetem w polityce senioralnej państwa, tymczasem okazuje się, że w 2020 roku drastycznie spadła liczba świadczeń w zakresie geriatrii – i to aż o 30%. Najdłuższy czas oczekiwania dotyczy poradni endokrynologicznych i kardiologicznych, które są ważnymi specjalizacjami dla seniorów. Okazuje się też, że w wielu powiatach w ogóle nie ma poradni geriatrycznych, które mogłyby się odpowiednio zająć seniorami z wieloma różnymi chorobami. W trakcie posiedzenia zapytałam również Ministerstwo Zdrowia o to, czy rozważa wprowadzenie odrębnych zasad korzystania z opieki zdrowotnej dla seniorów, zwłaszcza z zakresu dostępu do świadczeń z dziedziny kardiologii i onkologii. Również o to, jakie zamierza podjąć działania, aby skrócić czas oczekiwań na porady lekarskie, usprawnić rehabilitację pocovidową.

Z pełnym zapisem przebiegu komisji można zapoznać się tutaj.

Skip to content