W listopadzie wysłałam pismo do Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kutnie z pytaniami o funkcjonowanie placówek w czasie pandemii i możliwości wypożyczania książek przez czytelników. Na początku grudnia otrzymałam odpowiedź, że w tej chwili wypożyczanie odbywa się bez przeszkód, a wprowadzony niedawno nowy system pozwala na bardziej elastyczne podejście do pracy biblioteki, bo umożliwia rezerwację książek do odbioru osobistego. Co ważne, w piśmie zwrócono mi uwagę na niejasne przepisy i rozporządzenia, które regulują pracę m.in. bibliotek w czasie pandemii i które wymagają każdorazowego zwracania się o opinię prawną. Zapisy różnych rozporządzeń dotyczących instytucji kultury są nieprecyzyjne i niejednokrotnie sprzeczne ze sobą, co powoduje utrudnienia dla już i tak obciążonych instytucji samorządowych. Dodatkową trudnością jest to, że nowe przepisy wprowadzane są z dnia na dzień, co w perspektywie bibliotek zmusza do działania w trybie bez precedensu.

Temat funkcjonowania instytucji kultury w czasie pandemii na pewno będzie przeze mnie kontynuowany.

Skip to content