Mieszkańcy powiatu kutnowskiego, którzy są niepełnosprawni lub przewlekle chorzy uskarżają się, że aby stawić się na komisji lekarskiej ZUS, muszą dojeżdżać do Łodzi. Problem ten nie dotyczy jedynie Kutna, ale całej Polski. W każdym województwie znajduje się tylko jedna siedziba komisji lekarskiej. Z kolei lekarze orzecznicy działają tylko w 38 oddziałach w kraju.

Każdego dnia wielu mieszkańców powiatu kutnowskiego i województwa łódzkiego staje przed komisją lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Są to zwykle osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Te osoby z uwagi na problemy zdrowotne nie są w stanie dojechać na komisję komunikacją zbiorową. Nie wszyscy dysponują własnym samochodem i nie wszyscy są w stanie zdrowotnym pozwalającym go prowadzić. To wszystko sprawia, że ta podróż staje się dla nich katorgą.

Oddziałów ZUS, przy których działają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie jest zdecydowanie za mało. W każdym mieście powiatowym w Polsce (także w Kutnie) znajduje się oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co daje możliwość utworzenia choćby dwóch lub trzech komisji lekarskich na województwo. Dużo łatwiej członkom komisji lekarskiej lub lekarzowi orzecznikowi byłoby dojechać do danego oddziału ZUS niż zmuszać setki niepełnosprawnych i chorych osób do podróży, która naraża ich zdrowie na dodatkowe obciążenia.

Państwo powinno troszczyć się o tych najsłabszych i potrzebujących. I nie powinno narażać ich zdrowia zmuszając do wielogodzinnych podróży. Jestem przekona, że możliwe jest rozwiązanie tej sytuacji. Zwróciłam się do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

▪️Czy rozważa się utworzenie komisji lekarskich w innych oddziałach ZUS niż wojewódzkie?

▪️Czy rozważa się utworzenie dodatkowych miejsc, w których będą działać lekarze orzecznicy ZUS?

▪️Czy istnieje możliwość, aby mieszkańcy powiatu kutnowskiego i okolicznych powiatów z terenu województwa łódzkiego mogli stawać w kutnowskim Oddziale ZUS na komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

▪️Czy istnieje możliwość, aby lekarz orzecznik działał przy kutnowskim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?