KidsRights Foundation jest międzynarodową organizacją zajmującą się pomocą i wsparciem dla dzieci. Fundacja działa od 2003 roku i co roku przeprowadza raporty dotyczące przestrzegania praw dziecka w poszczególnych państwach świata. Od 2016 roku Polska nie jest uwzględniana w rankingu “The KidsRights Index” przez brak wymaganych danych.

Należymy do niechlubnego grona 13 państw, które podpisały Konwencję o prawach dziecka, a takich danych nie udostępniają. Nasi “współtowarzysze” to m.in. Tuvalu, Wyspa Cooka, Somalia czy Saint Kitts i Nevis.

Dlatego też zwróciłam się z interpelacjami do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Wystosowałam również w tym temacie pismo do rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. Liczę na odpowiedzi na następujące pytania:

1. Z jakich powodów Polska nie udostępnia KidsRights Foundation danych wymaganych do stworzenia raportu?

2. Czy w przyszłych latach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Biuro Rzecznika Praw Dziecka mają zamiar współpracować przy tworzeniu „The KidsRights Index”?

3. Czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Biurze Rzecznika Praw Dziecka prowadzone są badania lub raporty dotyczące realizowania przez Polskę zapisów Konwencji o prawach dziecka?

Liczę na szybką odpowiedź i przede wszystkim wyjaśnienie tej sytuacji.