W ostatnim czasie regularnie docierają do mnie informacje medialne dotyczące planowanego powiększenia wysypiska śmieci w Dylowie A i związanych z nim protestów mieszkańców gminy Pajęczno.

Mieszkańcy Dylowa Szlacheckiego i miejscowości położonych w sąsiedztwie wysypiska są przeciwni temu przedsięwzięciu. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że Już znajdujące się zaledwie kilka kilometrów od Pajęczna składowisko jest dla nich dużym obciążeniem. Skarżą się na uciążliwy odór unoszący się w okolicy i duże natężenie ruchu w związku z przewozem odpadów. Wszystko to przy powiększeniu się składowiska stanie się dużo bardziej uciążliwe.

Jako posłanka z tego wybrana głosami wyborców z tego okręgu pragnę wyrazić swój sprzeciw wobec tych planów. Ponadto, fakt, że w powyższej sprawie nie odbyły się konsultacje społeczne, które z założenia powinny się odbywać w sprawach dotyczących osób, których te plany w bezpośrednio dotkną. W tym przypadku skutki powiększenia wysypiska na pewno odczują mieszkańcy, dlatego też warto wziąć pod uwagę ich zdanie w tej sprawie i uznać ich głos przy jej rozstrzygnięciu.

W związku z powyższym poprosiłam Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1) Czy Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie powiększenia wysypiska odpadów w Dylowie?

2) Na jakim etapie administracyjnym jest obecnie sprawa powiększenia składowiska odpadów w Dylowie A?

3) Czy Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno rozważa przychylenie się do woli mieszkańców i wydanie negatywnej decyzji dla tej inwestycji?

O dalszym ciągu sprawy będę informować na bieżąco.